Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.6.2023 10.45

De nya utrymmena vid Jorvs dagkirurgiska enhet förbättrar patientvården och ger en smidigare operationsverksamhet

Nyckelord:
  • operationssalar och intensivvård
  • Jorvs sjukhus

Den dagkirurgiska enheten vid Jorvs sjukhus, det vill säga anestesi- och operationsavdelningen L, har flyttat till utrymmen som planerats för dagkirurgi. Särskild vikt har fästs vid patienternas integritetsskydd och en smidig operationsverksamhet.

Jorvin päiväkirurgian ilmoittautumisaula.

Vid ankomsten till operationen anmäler man sig vid mottagningen och efter det intervjuar skötaren och kirurgen patienten i mottagningsrummet. Invigningen firades med ballonger.  

Anestesi- och operationsavdelningen L vid Jorvs sjukhus har i och med flytten utvidgats från sex operationssalar till sju. 

På avdelningen utförs varje månad 300–400 operationer. De vanligaste åtgärderna är galloperationer, olika bråckoperationer och plastikkirurgiska åtgärder. Patienterna skrivs i regel ut samma dag efter uppföljningen i uppvakningsrummet och efter att ha fått anvisningar för hemvård. 

På avdelningen utförs också åtgärder som är mer ovanliga i Finland, såsom sakral neuromodulering där man opererar in en nervstimulator för behandling av avföringsinkontinens. Dessa åtgärder förbättrar patientens livskvalitet avsevärt. 

Hänsyn tas till integritetsskyddet 

Jorvin päiväkirurgian leikkaussali.
På hösten tas den sjunde operationssalen i bruk vid Jorv och då kan den dagkirurgiska operationsverksamheten utökas. 

De som kommer för en dagkirurgisk operation tas emot i nya utrymmen dit man kommer direkt via korridoren som går till vänster från sjukhusets huvudentré. Efter anmälan finns det ett mottagningsrum för varje sal där patienterna intervjuas före operationen. 

"Utrymmena har planerats uttryckligen för dagkirurgiska åtgärder. Man har särskilt tagit hänsyn till bland annat till patienternas integritetsskydd. Eftersom det finns mer utrymme i operationssalarna förbättras också personalens arbetsergonomi", berättar avdelningsskötare Mira Kinnunen

Nytt är också ett rymligare och modernare uppvakningsrum under den så kallade andra fasen. Utrymmet har plats för fåtöljer, vilket gör det möjligt att ändra processen. 

"Till exempel efter ljumskbråcksoperationer som genomförs under lokalbedövning eller sedering kan patienterna förflytta sig direkt till fåtöljerna, där de får en bra ställning och kan dricka efter åtgärden", berättar Kinnunen. 

Hoitajat heräämössä.
Efter operationen övervakar skötarna patienten i uppvakningsrummet. Senare serveras mellanmål.  

Personalen trivs, patientresponsen är utmärkt 

På avdelningen arbetar cirka 45 sjukskötare. Arbetsgemenskapen är mycket omtyckt och fick nyligen också ett erkännande med specialomnämnandet Bra arbetsgemenskap (Hyvä työyhteisö) av Suomen sairaanhoitajat. 

"Vi har en varm arbetsgemenskap där alla är välkomna. Vår personal är mycket utvecklingsinriktad och vi vidareutvecklar säkert vårdprocesserna i dessa nya utrymmen ur patientens synvinkel", berättar Kinnunen. 

Patientresponsen vid Jorvs dagkirurgiska enhet är utmärkt och NPS-rekommendationsindexet för responsen är över 90, vilket är fantastiskt. Utifrån responsen upplever patienterna att de är i trygga händer. I responsen betonar flera respondenter också att personalen bemöter patienterna och varandra på ett fint och respektfullt sätt. 

Leikkausosaston käytävällä on iso kukkavalokuva.
På avdelningen finns sammanlagt sju operationssalar. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.