Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.7.2021 15.03

Coronavirusinfektioner och särskilt delta-variantens andel av smittfallen ökar kraftigt inom Nyland

Nyckelord:
  • corona
  • coronavaccin

Coronavirussmittor ökar för tredje veckan i rad inom Nyland. Läget har klart gått i en sämre riktning konstaterade Nylands samordningsgrupp för coronaviruset vid sitt sammanträde 8.7.2021. ​

Antalet konstaterade coronavirussmittor har ökat i HUS område redan under tre veckor vilket lett till en ökning av incidensen. De två senaste veckorna har incidensen varit 68/100 000 invånare. Delta-variantens andel (s.k. indiska varianten) har vid den senaste sekvenseringen redan stått för 60 % av alla prover och upp till 80 % av de allra nyaste proverna. 

Resultaten tyder på att delta-varianten i huvudsak består av en virusstam som orsakar infektioner och att virusstammen till stor del ersatt andra tidigare virusstammar. 

“Nya infektioner har konstaterats särskilt bland 15–30-åringar, vars ökade smittmängder i stor utsträckning förklarar den ökning som obserververats i den totala mängden. Infektionerna har spridit sig framförallt under bar- och festkvällar bland unga och i bakgrunden finns också smittor från EM-fotbollen", säger Asko Järvinen, överläkare inom infektionssjukdomar på HUS. 

Järvinen uppmanar unga att aktivt söka sig till coronavirustest även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion så att smittkedjorna kan brytas och en försämring av läget förhindras. Också alla sammankomster ska undvikas om man har symtom. I de åldersgrupper som redan vaccineras har det förekommit få infektioner. 

Järvinen påminner om att nästan alla kommuner inom Nyland redan vaccinerar ungdomar över 16 år och att man bör boka en tid för coronavaccination, även om det inte genast finns någon ledig vaccinationstid.  

Delta-varianten har förekommit i prover från HUS område redan i början av sommaren, men dess andel har blivit klart mer förekommande efter midsommaren med turister som återvänt från EM i fotboll. Det har varit problematiskt att nå dem som exponerats under EM i fotboll. Detta innebär sannolikt fortfarande dolda smittkedjor och att antalet smittor förblir oförändrat eller rentav ökar under de kommande veckorna. 

Spridningen av delta-varianten syns också i ökningen av antalet infektioner i Östra Nyland och i ökningen av incidensen. Östra Nyland övergick 8.7 genom beslut av den regionala samordningsgruppen för coronaviruset från basnivå till accelerationsfasen, och om situationen forsätter där kan en skärpning av de regionala begränsningarna för sammankomster bli aktuell.