Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 16.7.2021 10.43

Coronaviruset sprids som deltavariant särskilt bland unga vuxna

Nyckelord:
  • corona

Coronavirussmittorna ökar för fjärde veckan i rad i Nyland. Smittan sprids särskilt bland 18–29-åringar, konstaterades på mötet för Nylands regionala koordinationsgrupp för corona den 15 juli 2021. Dessutom övergick Mellersta Nyland och Kervo enligt koordinationsgruppens beslut till accelerationsfasen

”Privata fester och barkvällar är fortfarande de platser där viruset sprider sig. De begränsningar som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör regionalt påverkar knappt alls dessa huvudsakliga smittsätten”, säger Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid HUS.

Spridningen av coronaviruset syns också som en ökning av antalet infektioner i Mellersta Nyland och Kervo och en ökning av incidenstalet. Båda övergick den 15 juli från basnivån till accelerationsfasen och om situationen fortsätter på samma sätt där kan det vara nödvändigt att skärpa de regionala begränsningarna för sammankomster.

Järvinen uppmanar unga att aktivt söka sig till coronatest även vid små symtom på luftvägsinfektion för att bryta smittkedjorna och förhindra att situationen försämras. Likaså ska man undvika alla möten om man har symtom. I åldersgrupperna som redan vaccinerats har det förekommit få infektioner.

Järvinen påminner om att nästan alla kommuner i Nyland vaccinerar unga som redan är över 16 år och att man bör boka tid till coronovaccination även om man inte genast hittar någon fri vaccinationstid.