Gå till huvudinnehåll

Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom – patientens egen bedömning

Coronavirusinfektion har samband med en ökad risk för blodpropp. Med hjälp av frågorna nedan kan du själv bedöma om du har en ökad risk för blodpropp. En ökad risk för blodpropp kan öka utvecklingen av allvarlig covid-19.

Du kan meddela dina uppgifter om risk för blodpropp i tjänsten MinCoronainfo.fi om du har en coronavirusinfektion som nyligen konstaterats med ett hem- eller laboratorietest. Uppgifterna förmedlas till smittspårningen i din hemkommun. Man loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat till tjänsten MinCoronainfo.fi. Om risken för blodpropp är förhöjd enligt tjänsten MinCoronainfo.fi eller frågorna nedan och du rekommenderas att börja med heparinbehandling, kontakta alltid rådgivningen per telefon på det nummer som finns på din hemkommuns webbplats.

Kontrollera också om du hör till dem som kan få läkemedelsbehandling för coronavirus med Paxlovid.

1. Om du tar nedanstående läkemedel som förhindrar blodkoagulering (handelsnamn inom parentes) har du skydd mot risk för blodpropp vid coronavirusinfektion och du kan sluta läsa här.

 • S.k. blodförtunnande läkemedel (Marevan, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Pradaxa)
 • Subkutan heparinbehandling (Fragmin, Innohep, Inhixa, Ghemaxan, Enoxaparin Becat)

2. Om du inte tar ovannämnda läkemedel som förhindrar blodkoagulering kan du ha risk för blodpropp i samband med coronavirusinfektion. Kontrollera först din symtombild och sedan riskfaktorerna.

2.1. Symtombild eller graviditet/förlossning 

 • Om du har följande symtom: feber över 37,5 °C eller hosta eller andfåddhet ELLER
 • du är gravid ELLER
 • du förlöstes för mindre än 6 veckor sedan eller har genomgått kejsarsnitt

gå vidare till punkt 2.2.

Om inget av ovanstående uppfylls behöver du inte bedöma situationen ytterligare och du kan sluta läsa här. Vid lindriga infektioner finns det inget behov av att ta förebyggande läkemedel mot blodpropp.

2.2. Riskfaktorer, har du

Minst en av dessa riskfaktorer (betydande risk för blodpropp):

 • Tidigare venösa eller arteriella blodproppar
 • Benägenhet för blodpropp (såsom: APC-resistens, FV Leiden genetisk defekt, genmutation i protrombinen G20210A, brist på antitrombin samt på protein C eller S, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom, fosfolipidantikroppssyndrom)  
 • En cancersjukdom eller elakartad blodsjukdom som behandlas.
 • Flerfunktionsnedsättning eller nyligen inträffad ryggmärgsskada
 • Stor operation inom mindre än 1 månad och/eller aktuell sängvila på grund av den

ELLER

Minst tre av dessa riskfaktorer (handelsnamn på läkemedel inom parentes):

 • Ålder minst 60 år
 • viktindex (BMI) är över 30 (BMI-test)
 • du är rullstolspatient eller förlamad
 • hjärt- eller kärlsjukdom (omfattar inte blodtryckssjukdom i god balans)
 • nedsatt funktion i venerna i de nedre extremiteterna
 • diabetes
 • fettlever
 • autoimmun sjukdom (bl.a. Crohns sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, bindvävssjukdom, ledgångsreumatism)
 • svår njursjukdom
 • du har nyligen genomgått en operation (inom 6 veckor), du har en fraktur i extremitet eller slutet gips i nedre extremitet 
 • substitutionsbehandling med östrogen (oralt, inte gel eller plåster) eller du använder kombinationspiller (gäller inte preventivmedel med enbart gulkroppshormon, dvs. minipiller)
 • du använder Klozapin som psykofarmaka (Leponex, Froidir, Clozapine Accord)
 • du röker

ELLER

Du är 60 år eller äldre OCH har huvudsakligen varit sängliggande i över 3 dygn.

3.  Anvisningar – hur går jag vidare?

Om du kom till riskfaktorerna i punkt 2.2. och du har minst en riskfaktor i den första gruppen (betydande risk för blodpropp) ELLER minst tre riskfaktorer i den andra gruppen ELLER är 60 år eller äldre och du har huvudsakligen varit sängliggande i över 3 dygn, gå till din kommuns webbplats  och se kontaktuppgifter för inledning av en eventuell injicering av heparinmedicin på grund av risken för blodpropp (coronarådgivningstelefon eller läkarmottagning).

Jourhjälpen 116117 ansvarar inte för riskbedömning av blodpropp. Observera dock att frågorna som ställs här är för screening, och du behöver inte nödvändigtvis läkemedel som förebygger blodpropp trots riskfaktorer. Det är inte nödvändigt att göra en bedömning av behovet av förebyggande läkemedel mot blodpropp samma dag. Innan behandlingen påbörjas bedöms alltid även kontraindikationer mot heparinbehandling.  

4. Allmänna metoder för förebyggande av blodpropp som rekommenderas för alla

 • Drick tillräckligt (2–2,5 litrar) med vätska varje dag.
 • Använd vårdstrumpa eller s.k. flygstrumpa vid nedsatt cirkulation i benens vener, om du har sådana.
 • Om du är sängpatient, försök ändå att gå upprepade gånger, ändra ställning, rör på benen och undvik sömntabletter.
 • Se till att du tar ordinerade läkemedel som förhindrar blodkoagulering, samt blodtrycks-, diabetes- och kolesterolläkemedel enligt anvisningarna, även om du ordineras andra läkemedel.

 

Kontakta omedelbart hälso- och sjukvården om du får symtom på blodpropp såsom smärta i nedre eller övre extremiteter eller i bröstet, eller andnöd, tilltagande huvudvärk, ensidiga symtom eller buksmärta (kontakt med jourhjälpen tfn 116 117 eller i en nödsituation tfn 112).

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.