Gå till huvudinnehåll

Hur göra vid misstanke om coronavirus?

12 år fyllda och äldre

Om du är ovaccinerad eller fått en dos coronavaccin

Om du har symtom på coronavirusinfektion som nämns nedan, sök dig till test så snart som möjligt och undvik nära kontakter:  

 • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller

 • Diarré/illamående, huvudvärk eller muskelvärk utan annan uppenbar orsak.

Sök dig till test om du blivit exponerad för coronaviruset, enligt de anvisningar du fått.

Om du har fått två doser coronavaccin eller haft en coronavirusinfektion

Coronavirustest behöver i regel inte tas om

 • dina symtom är lindriga och
 • du fått två doser coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller 
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test inom de 6 senaste månaderna eller
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test och fått den första dosen coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.

Sök dig alltid till test även om du fått två vaccindoser eller om du haft en coronavirusinfektion inom de senaste 6 månaderna om

 • Coronaguiden eller Omaolo eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • du tillhör en allvarlig riskgrupp för coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering.

 • du är gravid

 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna, (inklusive meddelande som kommit in via Coronablinkern, även om du är symtomfri)

 • du är arbetstagare inom social- och hälsovården, 

 • du är bosatt eller personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller 
 • du hör till gruppen för vilken en tredje dos vaccin rekommenderas, men du ännu inte fått den tredje dosen.

Personer under 12 år

Om ditt barn har symtom som tyder på coronavirussmitta ska hen undvika kontakter utanför familjen tills symtomen lättats betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

Personer under 12 år testas i regel endast om barnet har symtom och man vet att barnet blivit exponerat för ett bekräftat coronavirusfall under de två föregående veckorna. Barnet ska söka sig till test i enlighet med anvisningarna från kommunens enhet för smittsamma sjukdomar. 

Det är också motiverat att ta ett coronavirustest om det inom barnets familjekrets finns en person över 16 år som inte har fullt vaccinationsskydd eller vars immunskydd mot coronaviruset är begränsat.

Du kan enligt din egen bedömning ta ditt barn till testning ifall du misstänker coronavirusinfektion. Dessutom kan ett coronavirustest alltid tas när läkaren bedömer att barnets situation kräver testning.

Läs på THL:s webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion

Hur du söker dig till coronavirusprovtagning

 • Invånare i Nyland kan själva boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden. Helsingforsbor kan boka en tid i tjänsten Omaolo.fi
 • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Du kan också boka en tid för en annan person om du har fullmakt att uträtta ärenden i tjänsten Suomi.fi.
 • För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. 
 • Du kan ringa coronarådgivningsnumret i din egen kommun eller hälsocentralen enligt kommunens anvisningar under dess öppettider. 
 • När hälsocentralen är stängd kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117. Välj linje 2.
 • HUS coronavirustest är alltid gratis för dig. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.
 • Provtagningsställen för coronavirus
 • Video: Coronavirustestning

​Avbokning av coronaprovtagning

Den som bokat tid till provtagning får ett textmeddelande/e-postmeddelande med bokningsbekräftelse, ankomstanvisningar samt en kod med vilken man själv kan avboka den bokade tiden. 

Påskynda smittspårningen och meddela om exponerade personer

I textmeddelandet om ett positivt coronaprovsvar som skickas till dig som smittats av coronaviruset får du anvisningar om hur du kan meddela personer som kan ha exponerats i tjänsten MinCoronainfo.  Helsingforsbor får en länk till en elektronisk blankett.

Genom att registrera eventuella exponerade personer påskyndar du smittspårarnas arbete. Användningen av tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten är det också möjligt att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Intyg över resultat från HUS coronatest

 • Om du behöver ett intyg över ett negativt testresultat får du ett EU-intyg om coronavirustestet från Mina Kanta (omakanta.fi/sv). Mer information.
 • Du kan också ladda ner ett intyg på ett coronatest som gjorts på HUS via tjänsten MinCoronainfo.fi. Detta motsvarar dock inte EU: s intyg om coronavirustest. Mer information MinCoronainfo.fi

Anvisningar för egenvård

Hälsobyn: Anvisningar för egenvård vid luftvägsinfektioner
Institutet för hälsa och välfärd, THL: Anvisningar för egenvård av covid-19

När ska man uppsöka vård?

Institutet för hälsa och välfärd: Covid-19: När ska man söka vård