Gå till huvudinnehåll

Hur göra vid misstanke om coronavirus?

Symtomkriterier: börjat inom 14 dygn innan man uppsökt vård

  • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller

  • Diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller behandling av sjukdom som ger andra symtom).

Läs på THL:s webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion (på finska).


Provtagning för coronavirus:​

På kommunernas infektionshälsostationer, drive in-provtagningsställen samt övriga enheter tas prov med tidsbokning.

  • Invånare i Nyland kan nu själva boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden
  • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa till coronarådgivningstelefonen i din egen kommun.
  • För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Helsingforsbor kan boka en tid i tjänsten Omaolo​
  • Du kan ringa coronarådgivningsnumret i din egen kommun eller hälsocentralen enligt kommunens anvisningar under dess öppettider. 
  • När hälsocentralen är stängd kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117. Välj linje 2.
  • HUS coronavirustest är alltid gratis för dig. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.
  • Provtagningsställen för coronavirus
  • Video: Coronavirustestning

​Den som bokat tid till provtagning får ett textmeddelande/e-postmeddelande med bokningsbekräftelse, ankomstanvisningar samt en kod med vilken man själv kan avboka tiden. 

Anvisningar för egenvård:

Hälsobyn: Anvisningar för egenvård vid luftvägsinfektioner
Institutet för hälsa och välfärd, THL: Anvisningar för egenvård av covid-19
När ska man uppsöka vård?

Institutet för hälsa och välfärd: Covid-19: När ska man söka vård