Gå till huvudinnehåll

Coronavirusläkemedlet Paxlovid

På den här sidan kan du bedöma om du hör till dem som kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling samt hur du ska gå till väga för att få läkemedlet då din coronavirusinfektion kan behandlas hemma och du inte behöver sjukhusvård.

Vad är Paxlovid?

Paxlovid är ett oralt coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för personer som fyllt 18 år och som löper risk att få allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka i kroppen hos den som blivit smittad. Paxlovids aktiva substanser är nirmatrelvir (på förpackningen: PF-07321332) och ritonavir.

Läkemedelsbehandlingen ska inledas så snart som möjligt efter att symtomen börjat, senast inom 5 dygn. Senare påbörjad Paxlovid-medicinering kan dock vara till nytta i situationer där personen har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Paxlovid interagerar med olika läkemedel. Före behandlingen påbörjas ska patientens övriga medicinering kontrolleras för att undvika läkemedelsinteraktion. Behandlingstiden är 5 dygn. Paxlovid är avgiftsfritt för patienten.

Du kan få läkemedlet om 

Du kan inte få läkemedel om

  • du är under 18 år
  • du är gravid (Obs! Amning är inget hinder för att få läkemedlet, men amningen ska avbrytas under behandlingen och i 7 dagar efter att du tagit den sista tabletten.)
  • du är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne (information finns här på finska).
  • du har svårt nedsatt leverfunktion (såsom Child-Pugh Class C)
  • du tar ett läkemedel som interagerar med Paxlovids läkemedelssubstanser (läkemedelsinteraktion).

Målgrupper för medicinering för vissa patienter inom HUS specialistvård som deltar i uppföljning

Kontrollera nedan om du hör till målgruppen för Paxlovid-läkemedel. Paxlovid ska inledas så snart som möjligt när symtomen börjar, senast 5 dygn efter symtomdebut. Se kontaktuppgifter nedan.

Patienter i målgrupp 1: kontakta din egen enhet för specialiserad sjukvård eller Mehiläinens centraliserade Paxlovid-telefontjänst i HUS område 09 8860 8453  mån–sön kl. 9–16.

Patienter i målgrupp 2–4: kontakta Mehiläinens centraliserade Paxlovid-telefontjänst i HUS område 09 8860 8453  mån–sön kl. 9–16.

I samband med samtalet gås din medicinering noggrant igenom, varför du ska ha en uppdaterad medicineringslista bredvid dig. Ifall du inte har en sådan, öppna listan via Apteeki-fi -sidan (du behöver Adobe Acrobat Reader - programmet för att öppna den) och färdigställ medicineringslistan. Anteckna också de naturläkemedel som du använder.

Målgrupp 1: Svåra störningar i immunförsvaret och cancerpatienter

Du har fyllt 18 år. Din vaccinationsbakgrund påverkar inte inledandet av medicineringen.


Målgrupp 2: Patienter i en mycket mottaglig riskfaktorgrupp

Personer över 18 år oavsett vaccinationsbakgrund.Målgrupp 3:


Målgrupp 4:


Recept på Paxlovid kan inte fås från privata läkarstationer och det är inte möjligt att få läkemedlet med recept från privata apotek.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.