Gå till huvudinnehåll

Coronaviruset i siffror

Vaccinationsstatus hos patienter som behövt sjukhusvård på grund av en coronavirusinfektion¹ under veckan 27.9.-19.12.2021²

Datum Ovaccinerade Antalet personer som fått
en vaccindos
³
Antalet personer som fått
två vaccindoser 
Antalet personer som fått
tre vaccindoser
27.9.-3.10

21 / 66 %

3 / 9 %

8 / 25 %

 
4.-10.10 23 / 67 % 6 / 18 % 4 / 12 %  
11.-17.10 30 / 77 % 0 / 0 % 9 / 23 %  
18.-24.10 22 / 65 % 2 / 6 % 10 / 29 %  
25.-31.10 15 / 58 % 2 / 7 % 9 / 35 %  
1.-7.11 ⁶ 17 / 50 % 1 / 3 % 16 / 47 %  
8.-14.11 ⁶ 26 / 65 % 1 / 3 % 13 / 32 %  
15.-21.11 ⁶ 32 / 59 % 2 / 4 %  20 / 37 %  
22.-28.11 15 / 50 % 0 / 0 %  14 / 47 %  1 / 3 %
29.11.-5.12 18 / 58 % 1 / 3 % 12 / 39 % 0 / 0 %
6.-12.12 16 / 64 % 1 / 3,5 % 7 / 29 % 1 / 3,5 %
13.-19.12 21 / 57 %  2 / 5 % 12 / 32 % 2 / 5 %

¹ I siffrorna ingår personer som har en bekräftad coronavirussmitta genom laboratorietest och som är i isoleringsvård på grund av coronavirussjukdom. Coronavirusvaccinet leder inte till positivt resultat i PCR- eller antigentester.

² Veckorapporteringen slutar 19.12.2021 eftersom våra expertresurser används för annat arbete. Situationen följs i fortsättningen upp i form av stickprov och vi informerar ifall trenden förändras.
 
³ Personen har fått en vaccindos och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen innan symtomen på coronavirusinfektionen har börjat. Om symtomen hade börjat tidigare än en vecka efter den första vaccinationen räknas personen till gruppen ovaccinerade.

⁴ Personen har fått två vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen innan symtomen på coronavirusinfektionen har börjat. Om symtomen börjat innan det har gått än en vecka sedan den andra vaccinationsdosen, räknas personen ha fått en vaccindos.


 Personen har fått tre vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den tredje dosen innan symtomen på coronavirusinfektionen börjat. Om symtomen börjat innan det gått en vecka sedan den tredje vaccindosen, räknas personen ha fått två vaccindoser.

 Siffrorna inkluderar inte patienter relaterade till avdelningsepidemin vid Raseborgs sjukhusUnder vecka 47 har det inte längre konstaterats nya smittor som hänför sig till avdelningsepidemin.