Gå till huvudinnehåll

Coronavirusepidemiläget, begränsningar och rekommendationer

Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna. Samordningsgruppen följer upp epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar för att hantera pandemin. Som gruppens ordförande fungerar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från HUS. 

Läs mer om samordningsgruppen (på finska)

Den regionala samordningsgruppen presenterar rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna. 

Epidemiläget 18.8.2022:

Hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hör till coronavirusepidemins spridningsområde.


Regionala rekommendationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Feedback

Hittade du vad du sökte?