Gå till huvudinnehåll

Bedömning av risken för blodpropp för en person som fått coronavirusinfektion

Coronavirusinfektion har samband med en ökad risk för blodpropp. Följande frågor syftar till att bedöma om du har en ökad risk för blodpropp. Observera att de frågor som ställts här är för screening av personer som drabbats av coronavirusinfektion och som klarar sig hemma, du behöver nödvändigtvis inte medicinering med heparin trots riskfaktorer.

1. Använder du läkemedel som förhindrar blodkoagulering?

Om du tar nedanstående läkemedel som förhindrar blodkoagulering (handelsnamn inom parentes) har du skydd mot risk för blodpropp vid coronavirusinfektion.

Du kan avsluta bedömningen här.


2. Är du gravid eller har du fött barn eller genomgått kejsarsnitt för mindre än sex veckor sedan?

Om du är gravid eller har fött barn eller genomgått ett kejsarsnitt för mindre än sex veckor sedan och har riskfaktorerna för blodpropp enligt listan nedan,  gå till webbplatsen för corona i det välfärdsområde som din hemkommun hör till och bekanta dig med anvisningarna samt kontaktuppgifter för att påbörja en eventuell medicinering med heparin. Bedömning av medicinering med heparin ska göras inom några dagar.

Har du ett tillstånd som medför risk för blodpropp?

  • din graviditet har varat i mindre än 28 graviditetsveckor och du har fyra eller fler riskfaktorer på listan nedan
  • din graviditet har varat i 28 graviditetsveckor eller mer och du har tre eller fler riskfaktorer på listan nedan
  • det är mindre än sex veckor sedan din förlossning och du har två eller fler riskfaktorer på listan nedan


3. Har du feber (över 38 °C) eller andnöd eller hosta som försämrar allmäntillståndet och har i huvudsak vilat i sängen i mer än tre dygn?

Om du har feber eller andnöd eller hosta som försämrar allmäntillståndet och

  • du huvudsakligen har vilat i sängen i mer än tre dygn och
  • du har betydande risk för blodpropp (listan nedan) och/eller
  • du har tre eller fler andra riskfaktorer för blodpropp (listan nedan)

gå till webbplatsen för corona i det välfärdsområde som din hemkommun hör till och se anvisningar och kontaktuppgifter för att påbörja en eventuell medicinering med heparin. Bedömning av medicinering med heparin ska göras inom några dagar. Observera att Jourhjälpen 116117 inte sköter ärenden i anknytning till bedömningen av risken för blodpropp.Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.