Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare under corona-tiden

På grund av risken för coronavirussmitta har patienters nära anhörigas besök samt andra besök till HUS enheter begränsats. Besöksbegränsningarna har uppdaterats fr.o.m. 14.11.2022.

Våra enheter kan besökas på följande villkor:

  • besökaren måste använda ett engångs mun- och nässkydd, som vid behov fås från enheten   
  • besökaren måste använda handsprit då hen anländer till och avlägsnar sig från sjukhuset, avdelningen och patientrummet   
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion och hen får inte ha utsatts för coronavirusinfektion under de 5 senaste dygnen  

Vid behov kan personalen ge ytterligare anvisningar angående besöken och dessa ska följas.  

En ledsagare eller stödperson som deltar i mottagningen av en person med tidsbokning får inte ha symtom på coronavirussmitta och hen ska använda ett engångs mun- och nässkydd under hela den tid hen vistas på sjukhuset. 

Barnenheter och enheter som har hand om gravida och förlossningar

Det finns separata anvisningar för symtomfria anhöriga till patienter på barnenheterna och förlossningspatienter

Leverans av saker till patienter

Om du för med dig saker till sjukhusens rådgivningar för att levereras till patienten, beakta rådgivningarnas öppettider. Ta inte med sakerna strax innan rådgivningen stängs, för då hinner man inte hämta dem från avdelningen och vi kan inte garantera att de förvaras säkert.

Feedback

Hittade du vad du sökte?