Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare under corona-tiden

På grund av risken för coronavirussmitta har patienters nära anhörigas besök samt andra besök till HUS enheter begränsats. Besöksbegränsningarna har uppdaterats fr.o.m. 14.2.2023.

Våra enheter kan besökas på följande villkor:

  • besökaren ska använda engångs mun- och nässkydd när hen besöker patientrummen på somatiska vård-, övervaknings- och intensivvårdsavdelningar för vuxna   
  • besökaren måste använda handsprit då hen anländer till och avlägsnar sig från sjukhuset, avdelningen och patientrummet   
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion.  

Vid behov kan personalen ge ytterligare anvisningar angående besöken och dessa ska följas.  

En ledsagare eller stödperson som deltar i mottagningen av en person med tidsbokning får inte ha symtom på coronavirussmitta och hen ska använda ett engångs mun- och nässkydd under hela den tid hen vistas på sjukhuset. 

Barnenheter och enheter som har hand om gravida och förlossningar

Det finns separata anvisningar för symtomfria anhöriga till patienter på barnenheterna och förlossningspatienter

Leverans av saker till patienter

Om du för med dig saker till sjukhusens rådgivningar för att levereras till patienten, beakta rådgivningarnas öppettider. Ta inte med sakerna strax innan rådgivningen stängs, för då hinner man inte hämta dem från avdelningen och vi kan inte garantera att de förvaras säkert.

Besökstider

Du hittar information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.