Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare under corona-tiden

På grund av risken för coronavirussmitta har besöken för patienternas anhöriga begränsats vid HUS enheter. Besöksbegränsningarna har uppdaterats och gäller från och med 1.6.2022.

Avdelningar och samjourer

Sommartid rekommenderar vi att träffa besökare utomhus, om möjligt.    

Patienternas nära anhöriga kan besöka enheterna för patientvård under följande villkor:  

  • besökaren måste använda ett engångs mun- och nässkydd, som vid behov fås från enheten   
  • besökaren måste använda handsprit då hen anländer till och avlägsnar sig från sjukhuset, avdelningen och patientrummet   
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion och hen får inte ha utsatts för coronavirusinfektion under de 5 senaste dygnen  

Dessutom rekommenderas, att patienten i patientrummet eller samjouren har högst två besökare samtidigt och att besöket räcker högst en halv timme.    

Vid behov kan personalen ge ytterligare anvisningar angående besöken och dessa ska följas.   

Undantag från ovannämnda villkor kan beviljas vid en vårdenhet från fall till fall, om det är fråga om en anhörig till en patient som får vård i livets slutskede eller som annars är allvarligt sjuk eller om en ledsagare behövs för att hjälpa patienten. En bedömning kan också göras från fall till fall vid vårdenheten av andra motiverande skäl. Inte heller i dessa fall får besökaren som anländer till sjukhuset ha symtom på luftvägsinfektion.

Mottagningar

Vid mottagningen kan en patient med tidsbokning ha med en ledsagare eller stödperson i en situation där patientens funktionsförmåga förutsätter detta. Ledsagaren eller stödpersonen får inte ha symtom på coronavirussmitta och ska använda ett mun- och nässkydd för engångsbruk under hela sjukhusvistelsen.

Barnenheter och enheter som har hand om gravida och förlossningar

Det finns separata anvisningar för symtomfria anhöriga till patienter på barnenheterna och förlossningspatienter

Övriga besök

Endast nära anhöriga får besöka patienter. Övriga besök kan ordnas endast i administrativa utrymmen och enheter för patientvård vid tidpunkter då enheten inte har patientvårdsverksamhet.

Leverans av saker till patienter

Om du för med dig saker till sjukhusens rådgivningar för att levereras till patienten, beakta rådgivningarnas öppettider. Ta inte med sakerna strax innan rådgivningen stängs, för då hinner man inte hämta dem från avdelningen och vi kan inte garantera att de förvaras säkert.

Feedback

Hittade du vad du sökte?