Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare

Besök av nära anhöriga till patienter vid HUS enheter  tillåts enligt följande villkor:

  • högst två gäster kan göra besök samtidigt 
  • den rekommenderade tiden för ett besök är 15 minuter 
  • besökarna ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som vid behov fås från enheten 
  • besökarna ska använda desinfektionsmedel när de kommer till sjukhuset, till avdelningen och till patientrummet och när de lämnar utrymmena. 
  • besökarna får inte ha symtom på luftvägsinfektion 
  • besöket ska avtalas om med enheten

Vid vårdenheterna kan undantag från de ovan nämnda villkoren beviljas från fall till fall, om det är fråga om en anhörig till en patient som får vård i livets slutskede eller är allvarligt sjuk eller om patienten är i behov av en ledsagare. Överväganden kan också göras av andra motiverade skäl vid vårdenheterna. Inte heller i dessa fall får besökare som kommer till sjukhuset ha symtom på luftvägsinfektion. 

På mottagningarna (jour och tidsbokning) kan en ledsagare eller stödperson vara med patienten endast om patientens tillstånd kräver det. Ledsagaren eller stödpersonen får inte ha symtom på coronavirus och ska använda ett kirurgiskt mun-nässkydd under hela sjukhusvistelsen.

Besökare kan träffa patienten utomhus inom ramen för de regionala besöksbegränsningarna.

Om du tar med dig saker som ska levereras till patienterna via sjukhusets informationsdisk ska du beakta öppettiderna. Hämta inte saker strax innan informationsdisken stängs, för då hinner de inte föras till avdelningen och vi kan inte garantera att de förvaras säkert.

Vid enheterna för kvinnosjukdomar och förlossningar samt vid barnenheterna sker besök enligt separata anvisningar.

Andra besök kan ordnas endast i administrativa lokaler och enheter för patientvård vid tidpunkter då enheten inte har patientvårdsverksamhet.