Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare

På grund av risken för coronavirussmitta har besöken för patienternas anhöriga begränsats vid HUS enheter. Besöksbegränsningarna har uppdaterats och gäller från och med 9.3.2022.

Avdelningar och samjourer

Patienternas anhöriga kan göra besök på följande villkor:

  • Patienten kan samtidigt ha högst två gäster i patientrummet eller på samjouren
  • Besöket får vara högst en halv timme
  • Besökaren ska använda mun- och nässkydd för engångsbruk som kan fås från enheten vid behov
  • Besökaren ska använda handdesinfektionsmedel när hen anländer till och lämnar sjukhuset, avdelningen och patientrummet.
  • Besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion och får inte ha exponerats för coronavirusinfektion under de senaste 5 dygnen.

Undantag från ovannämnda villkor kan beviljas vid en vårdenhet från fall till fall, om det är fråga om en anhörig till en patient som får vård i livets slutskede eller som annars är allvarligt sjuk eller om en ledsagare behövs för att hjälpa patienten. En bedömning kan också göras från fall till fall vid vårdenheten av andra motiverande skäl. Inte heller i dessa fall får besökaren som anländer till sjukhuset ha symtom på luftvägsinfektion.

Mottagningar

Vid mottagningen kan en patient med tidsbokning ha med en ledsagare eller stödperson i en situation där patientens funktionsförmåga förutsätter detta. Ledsagaren eller stödpersonen får inte ha symtom på coronavirussmitta och ska använda ett mun- och nässkydd för engångsbruk under hela sjukhusvistelsen.

Barnenheter och enheter som har hand om gravida och förlossningar

Det finns separata anvisningar för symtomfria anhöriga till patienter på barnenheterna och förlossningspatienter

Övriga besök

Endast nära anhöriga får besöka patienter. Övriga besök kan ordnas endast i administrativa utrymmen och enheter för patientvård vid tidpunkter då enheten inte har patientvårdsverksamhet.

Leverans av saker till patienter

Om du för med dig saker till sjukhusens rådgivningar för att levereras till patienten, beakta rådgivningarnas öppettider. Ta inte med sakerna strax innan rådgivningen stängs, för då hinner man inte hämta dem från avdelningen och vi kan inte garantera att de förvaras säkert.

Feedback

Hittade du vad du sökte?