Gå till huvudinnehåll

Anvisningar till besökare

På grund av coronavirusepidemin är alla besök på våra sjukhus och enheter mycket begränsade till och med 31.1.2021.

Det är tillåtet för anhöriga att besöka en patient som får vård i livets slutskede eller annars är allvarligt sjuk och sådana besök kommer man överens om med den vårdande enheten.

På akut- och tidsbokningsmottagningar får en ledsagare vara med under hela besöket, om patientens tillstånd förutsätter detta.

Ledsagare och besökare får inte ha symtom på coronavirusinfektion och de ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd under hela sjukhusvistelsen. Vi hoppas att besökaren eller ledsagaren har på sig ett munskydd redan vid ankomsten till sjukhuset. Om personen inte har munskydd ges det ett från enheten. Personer som inte kan använda kirurgiskt mun- och nässkydd får ett visir från enheten. Besökare och ledsagare ska använda handdesinfektionsmedel både när de kommer till och avlägsnar sig från sjukhuset, avdelningen och patientrummet.

På enheterna för kvinnosjukdomar och förlossningar samt på barnenheterna sker besöken enligt separata anvisningar.