Gå till huvudinnehåll

Anvisningar för besökare vid enheterna för kvinnosjukdomar och förlossningar

Det är säkert för dig att komma till tidsbokningsmottagningen, på undersökningar och ingrepp/åtgärder också under coronavirusepidemin. Om du är på väg till mottagningen eller för vård till HUS inom 10 dygn från att du har exponerats eller insjuknat i covid-19, ta kontakt med den behandlande enheten för eventuella tilläggsinstruktioner. Kontakuppgifterna finns i tidsbokningsbrevet eller på enhetens webbplats. Vid behov får du kontaktinformationen via HUS växel 09 4711. Vänligen läs sidan Anvisningar till patienter.

Besök inte sjukhuset om du har infektionssymtom (symtom i luftvägarna eller tarmen).Användningen av ett kirurgiskt mun- och nässkydd vid förlossning

Vi erbjuder föderskor, stödpersoner och doulor kirurgiska mun- och nässkydd. Genom att använda skydd, iaktta god handhygien, hålla avstånd och begränsa rörelse hindrar vi spridningen av coronavirussmitta på våra sjukhus.

Vi rekommenderar att föderskorna och deras stödpersoner i regel hålls i sina egna rum. Dessutom ska man undvika att avlägsna sig från sjukhuset under vårdperioden.