Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 10.5.2022 10.02

Centraliserade telefontjänster för öron-, näs- och halssjukdomar, mun- och käksjukdomar och HUS Asvia öppnas 17.5.2022

Nyckelord:
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • mun- och käksjukdomar

Från och med tisdagen den 17.5.2022 kommer patienter vid HUS verksamhetsställen i Helsingfors att få tjänster som rör öron-, näs- och halssjukdomar, mun- och käksjukdomar genom centraliserade telefontjänster.

Telefontjänsterna som har utvecklats i samarbete med HUS Asvia ersätter telefonnumren för patientsamtal vid HUS enheter och avdelningar i Helsingfors från och med den 17.5.2022. I fortsättningen kopplas dessa telefonnummer automatiskt till de nya telefontjänsterna. För hälso- och sjukvårdspersonal finns egna telefonnummer. 

Telefontjänsterna betjänar patienterna vid bl.a. tidsbokningar, i frågor som rör åtgärder och med information till anhöriga. Den centraliserade tjänsten gör uträttandet av patientens ärenden smidigare och minskar rusningen under telefontiderna. 

I fortsättningen behöver patienten inte köa länge i telefonen. En del av samtalen leds direkt via linjevalet till vårdpersonal och en del av telefonsamtalen hänvisas till återuppringningen. Med hjälp av återuppringningen hänvisas patienten till den rätta mottagaren och patienten kontaktas senast följande vardag. 

Telefontjänsten för öron-, näs- och halssjukdomar 09 471 74080 

Telefontjänsten för öron-, näs- och halssjukdomar betjänar patienterna genom två linjer. 

  • Linje 1 betjänar när patientens ärende gäller polikliniken eller frågor relaterade till framtida ingrepp. Linjen betjänar vardagar kl. 8–16. 
  • Linje 2 betjänar i akuta frågor gällande jouren samt i frågor kopplade till vårdavdelningen. Linjen betjänar dygnet runt. 

Telefontjänsten för mun- och käksjukdomar 09 471 74090

Telefontjänsten för mun- och käksjukdomar betjänar patienterna vardagar kl. 8–16. Reformen rör inte jourpatienter med mun- och käksjukdomar. Anvisningar för patienter som anländer till jouren finns på HUS webbplats.