Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.1.2022 10.22

Capecitabin minskade dödligheten med en femtedel hos dem som insjuknat i bröstcancer

Nyckelord:
  • bröstcancer
  • sytostaatit
  • cancer

I en FinXX-studie konstateras att livslängden förlängs då capecitabin, en cytostat som tas oralt, ansluts till kemoterapi efter bröstcancerkirurgi. Studien genomfördes huvudsakligen i Finland. Resultaten publicerades på onsdag 12.1 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.

Hoitaja kirjoittaa lääkekupin kanteen.

I en FinXX-studie har det redan tidigare observerats att capecitabin också bromsar återfall av cancer.

 

Enligt studien minskade dödligheten bland kvinnor som behandlades med capecitabin med 19 % under en 15-årig uppföljning jämfört med kvinnor som endast fick konventionell kemoterapi. Behandlingens effekt förbättrades särskilt hos kvinnor vars bröstcancer inte hade östrogenreceptorer eller HER2-strukturer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt capecitabin för behandling av tjocktarmscancer, avancerad magsäckscancer och lokalt avancerad och spridd bröstcancer.

I den randomiserade FinXX-studien deltog sammanlagt 1 500 kvinnor som insjuknat i lokal bröstcancer i Finland och Sverige. Forskningsbehandlingarna gavs 2004–2007. Undersökningens uppdragsgivare var Suomen Rintasyöpäryhmä ry, dvs. Finlands bröstcancergrupp rf, som utarbetar rekommendationer för diagnostisering och behandling av bröstcancer samt forskar i bröstcancer.

”Uppföljningen av alla deltagarna i studien kunde pågå länge efter behandlingen. Undersökningsresultaten är övertygande. Effektmåttet av analysen är helt entydigt – om patienten är i liv eller inte” säger huvudforskaren i undersökningen, professor Heikki Joensuu från HUS Cancercentrum och Helsingfors universitet.

Särskilt effektiv för trippelnegativ subtyp av bröstcancer

I en FinXX-studie har det redan tidigare observerats att capecitabin också bromsar återfall av cancer.  Kombinationen av capecitabin och konventionell kemoterapi som inkluderar andra cytostatiska (doketaxel, epirubicin och cyklofosfamid) visade sig tolereras måttligt väl.

”Kemoterapi som innehåller capecitabin är ett bra alternativ när man överväger att ge kompletterande behandling efter kirurgi till patienter vars cancer inte manifesterar östrogenreceptorer och vars cancer är HER2-negativ, dvs. en trippelnegativ subtyp av bröstcancer”, konstaterar Johanna Mattson, direktör för HUS Cancercentrum.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.