Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.7.2021 10.04

Byte av verkställande direktör för HUS

HUS verkställande direktör Juha Tuominen går i sjukpension fr.o.m. 1.8.2021. HUS styrelse tar ställning till valet av ny verkställande direktör vid sitt sammanträde 16.8.

Uppgifterna som verkställande direktör vid HUS sköts tills vidare i enlighet med förvaltningsstadgan av chefsöverläkare Markku Mäkijärvi och, om han är förhindrad eller frånvarande, av förvaltningsdirektör Lauri Tanner.

Juha Tuominen har under flera decennier haft lågsymtomatisk multipel skleros, MS. Efter att sjukdomen nu aktiverats på nytt har Tuominen varit sjukledig sedan 5.7. på rekommendation av läkarna.