Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.1.2023 11.15

Brosjukhuset öppnade sina dörrar för patienter - Tölö sjukhus stänger

Nyckelord:
  • Mejlans brosjukhus
  • Siltasairaala

Måndagen den 23.1.2023 togs de första patienterna emot på Brosjukhuset som byggts på Mejlans campusområde. Patientvården på Tölö sjukhus avslutas gradvis under perioden 23.1-3.2. och verksamheten flyttar till det nya Brosjukhuset.

Siltasairaalan aulan ruusuaiheinen taideteos

Största delen av den nuvarande verksamheten vid Tölö sjukhus flyttar till Brosjukhuset, såsom ortopedi, traumatologi och neurokirurgi. Verksamhet från Cancercentrum och senare delvis även från Pejas sjukhus flyttar också till Brosjukhuset.

På Brosjukhuset kommer det att finnas en samjour, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, laboratorieprovtagning, röntgen, polikliniker och vårdavdelningar. På sjukhuset finns också undervisnings- och föreläsningslokaler samt en restaurang, ett café och ett apotek.

Brosjukhuset ligger på adressen Haartmansgatan 4. Patienterna kommer till Brosjukhuset via huvudingången till Mejlans sjukhus. Patienter med tidsbokning får information i tidsbokningsbrevet om huruvida deras mottagning finns på Brosjukhuset.

Tölö olycksfallsstation flyttar den 1.2. kl. 06.00

Tölö olycksfallsstation stängs den 1.2. kl. 06.00 och dess verksamhet förenas med verksamheten vid Mejlans samjour. Även nattjouren för mun- och käkkirurgi flyttar till Mejlans samjour.

Mejlans samjour verkar från och med den 1.2. i tre sjukhusfastigheter: Haartmanska sjukhuset, Tornsjukhuset och Brosjukhuset. 

Patienter som kommer till samjouren på egen hand kommer fortfarande som vanligt in genom dörrarna till Haartmanska sjukhuset. Där görs först en bedömning av deras vårdbehov varefter de hänvisas vidare inom jourområdet.

Smidigare vårdprocesser och den senaste teknologin

Patientens behov och erfarenhet har varit utgångspunkten för planeringen av Brosjukhuset. Dessutom har vårdprocesserna bedömts på ett nytt sätt.

"Överföringen av verksamheten vid Tölö sjukhus till Mejlans sjukhusområde gör patientvården smidigare eftersom alla medicinska specialiteter kan fungera genuint tillsammans", konstaterar Jarkko Pajarinen, direktör för Muskuloskeletal och plastikkirurgi.

Särskilt vården av svårt skadade traumapatienter effektiveras. På Brosjukhuset tas en RAPTOR-sal i bruk, där en svårt skadad patient kan undersökas och i sin helhet vårdas i samma utrymme. 

Mer information på Brosjukhuset

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.