Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.7.2022 14.06

Brosjukhuset färdigställdes enligt tidtabell

Nyckelord:
  • HUS
  • HUS Tilakeskus
  • rakennushanke

Byggnadsentreprenaden av Mejlans brosjukhus i Helsingfors slutfördes enligt tidtabell. Huvudentreprenören SRV överlämnade lokalerna till HUS 30 juni. Mottagandet av patienter på det nya sjukhuset inleds i början av nästa år.

meilahden-siltasairaala.jpg

Brosjukhusets byggnadsarbete slutfördes i Mejlans i Helsingfors. Patientmottagning inleds i början av 2023.

Det största byggprojektet i HUS historia som har kostat 305,5 miljoner euro, blev färdigt i slutet av juni. Då slutfördes den krävande byggplatsfasen som inleddes 2018 i centrum av ett intensivt arbetande sjukhusområde.  

"Byggandet avlöpte i huvudsak enligt planerna och tidtabellen. Frågor som framkom under resans gång löstes tillsammans med arkitekter, fastighetstekniska planerare, lokalanvändare och entreprenörer. Nu när det långa projektet har slutförts enligt planerna kan man säga att det känns bra”, säger Marita Perälä, projektchef för byggherreverksamheten vid HUS Fastigheter. 

Efter att sjukhusbyggnaden har färdigställts fortsätter arbetet ännu under flera månader med att utrusta lokalerna, installera möbler, apparater och datateknik. Det tar tid att utrusta ett sjukhus i en storlek på nästan 70 000 bruttokvadratmeter och som innehåller mycket ny teknologi.  

I Brosjukhuset kommer det ingå bland annat en jour, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, polikliniker, enhet för läkemedelsbehandling, vårdavdelningar och lokaler för magnetundersökningar. Totalt finns det 58 intensivvårdsplatser, 16 operationssalar, 4 vårdavdelningar, 215 vårdplatser och 69 dagsjukhusplatser. Inom det nya sjukhuset har man också byggt undervisnings- och föreläsningslokaler samt lunchrestaurang, kafé- och apotekslokaler. 

Iso puinen portaikko avarassa sairaalarakennuksessa.
Brosjukhuset har fått sitt namn av en bro som förenar två byggnadsdelar. Bron med två våningar har en trappa där man kan vistas och konferensrum. Konstverken installeras innan sjukhuset öppnas. 

Ett modernt sjukhus som har planerats tillsammans med personalen 

Brosjukhuset har planerats i nära samarbete med HUS personal. Utgångspunkten för planeringen var patientens behov och erfarenhet. 

"I planeringen av Brosjukhuset deltog över 40 användarmedlemmar aktivt som var representanter för såväl sjukvården som stödtjänsterna. Representanterna för våra enheter har haft en viktig roll i planeringen. Förutom patientens behov var dessutom ett av projektets mål att skapa optimala arbetsförhållanden för personalen", säger arkitekt Salla Itäaho vid HUS Lokalcentral som ledde projektplaneringen av Brosjukhuset vid HUS.  

För att testa lokalerna som skulle byggas på sjukhuset funktionellt, tekniskt och avseende till exempel placeringen av möbler och apparater användes separata modellrum innan planerna preciserades och genomförandet av lokalerna inleddes på arbetsplatsen. I testningen av modellrummen deltog flera erfarenhetsexperter; patienter och anhöriga. 

Planeringen kunde göras effektiv genom den så kallade Big room-verksamhetsmodellen som regelbundet sammanförde projektets olika parter och en omfattande expertgrupp.  

"Big room-verksamheten togs i bruk vid HUS för första gången 2016 för Brosjukhuset och där fortsatte verksamhetsmodellen användas framgångsrikt fram till denna vår. På basis av goda erfarenheter har den etablerat sig i HUS största byggprojekt ", säger Itäaho. 

Konst ingår också i det moderna sjukhusbyggandet inom HUS. Den fungerar som ett sätt att utveckla vårdmiljön så att den främjar hälsan och stöder patientens resurser. Brosjukhuset fick ett eget konstprogram enligt vilket man skaffat en omfattande, professionellt kuraterad helhet av konstverk. En del av Brosjukhusets konstverk har byggts i samband med byggarbetena och en del installeras innan sjukhuset tas i bruk. Meddelande 18 juni 2021 (på finska): Brosjukhusets fasad som en del av det omfattande konstprogrammet. 

 

Datamodellering som hjälp i krävande byggprojekt 

I Brosjukhusprojektet var planeringens bana lång. Behovet av ett nytt sjukhus konstaterades redan i början av 2000-talet. För 10 år sedan gjordes de första bedömningarna av utrymmesbehovet efter förutredningar och efter arkitekttävlingen för Brosjukhuset 2015 inleddes en noggrann sjukhusplanering.  

"För att det funktionellt mycket utmanande planeringsobjektet skulle lyckas var det viktigt med ett smidigt samarbete mellan användarna och beställarens representanter och planerarna", säger Brosjukhusets huvudplanerare, arkitekt Matti Anttila från AW2-arkitekterna, som är en del av arbetssammanslutningen Team Integrated Silta, som vann arkitekturtävlingen. 

"Ur ett arkitektoniskt perspektiv var uppgiften den svåraste i min karriär. Placeringen av ett extremt komplext lokalprogram på en mycket smal och mångformig tomt med flera anslutningar till intilliggande byggnader samt underjordiska utrymmen var till en början en rentav hisnande utmaning. Byggnadens viktiga roll att komplettera Mejlans värdefulla byggnadshelhet och omgivande miljö i stadsbilden ställde dessutom sina egna krav på arkitekturens tydlighet och kvalitet ", säger Anttila. 

I planeringen fästes också särskild uppmärksamhet vid byggnadens energieffektivitet, god inomhusluftkvalitet och ett mångsidigt utnyttjande av naturligt ljus. 

I planeringen av Brosjukhuset utnyttjades datamodellering i hög grad, dvs. en digital modell och noggranna byggnadsplaner skapades av strukturerna och deras information. Detta underlättade avsevärt samordningen av den gamla och den nya strukturen på Mejlans campus. 

De virtuella modellerna gynnade också Brosjukhusets funktionella planering eftersom personalen och patienterna med hjälp av Cave-miljön (Computer Aided Virtual Environment) fick bekanta sig med de planerade utrymmena med 3D-glasögon. 

Brosjukhusets datamodellering gav projektet global synlighet. Nyhet 2 oktober 2020 (på finska): Brosjukhuset fick pris som världens mest effektiva datamodellbaserade offentliga byggprojekt. 

Sairaalarakennuksen puiset hoitopaikat.
Den nya arkitekturen i Cancercentrums dagsjukhus kännetecknas av en sexkantig form som ses i vårdplatserna, skötarstationerna och  taklamporna.

De första patienterna tas emot i början av 2023 

I januari 2023 flyttar Tölö sjukhus sina nuvarande funktioner till Brosjukhuset. Bland annat ortopedi, traumatologi och neurokirurgi samt största delen av funktionerna vid det nuvarande Cancercentrumet.  

På Brosjukhuset tas vårdutrymmen av helt ny typ i bruk, såsom den första specialutrustade RAPTOR-operationssalen i Europa. Dess utrustning gör det möjligt att vårda en patient som lider av en livsfarlig blödning på ett ställe. Nyhet 5 november 2019 (på finska): RAPTOR-verksamheten på HUS Brosjukhus räddar liv. En ny neurokirurgisk operationssal där magnetröntgenapparaten är tillgänglig mitt under en operation är också unik. 

Brosjukhusets första patienter tas emot i början av 2023. Under samma vår avslutas sjukhusverksamheten helt vid Tölö sjukhus. Närmare information om enheternas flytt och inledandet av verksamheten ges under hösten.  

Intressentgruppernas möjlighet att besöka Brosjukhuset övervägs tidigast i oktober-november 2022. 

Sairaalarakennuksen aula, jossa korkealla valkoisella seinällä seinämaalaus.
Huvudentrén vid Brosjukhuset pryds med en stor väggros. Verket Rosarium syns också på andra ställen i byggnaden i enlighet med projektets konstprogram.