Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.11.2021 12.21

Besöksförbud på Lojo sjukvårdsområde på grund av den förändrade coronavirussituationen

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • corona

Coronavirusinfektionsläget har försvårats och förväntas försämras ytterligare på Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområde.

Coronaepidemin som brutit ut på Raseborgs sjukhus och hälsocentralens vårdavdelningar har medfört att man på dessa enheter har blivit tvungen att avbryta intagningen av nya patienter till vårdavdelningarna. På grund av det här är vårdavdelningarna vid hälsocentralerna på Lojo sjukvårdsområde hårt överbelastade, vilket i sin tur medfört att vårdavdelningarna på de inremedicinska och kirurgiska vårdavdelningarna på Lojo sjukhus är fulla och att det är rusning på akutmottagningen så gott som varje dag.

För att förhindra uppkomsten av en sjukhusepidemi och bemästra svår överbelastning förbjuds besök av anhöriga med vissa undantag (patienter inom palliativ vård, föderskor, barnmottagningar samt familje- och närståendeträffar i enlighet med psykiatrisk vårdplan) fram till den 31.12.2021.

Dörren till sjukhusets akutmottagning är stängd fram till årets slut. Ledsagare får hålla patienten sällskap endast med vårdpersonalens övervägande till exempel om det handlar om barnpatienter eller patienter inom palliativ vård.

För mera information:

Ledningen för Lojo sjukvårdsområde
Tom Löfstedt