Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.9.2020 09.46

Besöksbegränsningar vid HUS avdelningar för kvinnosjukdomar och förlossningar med anledning av coronaviruset

Nyckelord:
 • Kvinnokliniken
 • Esbo sjukhus
 • Lojo sjukhus

(Uppdaterad 6.8.2020) Vi har begränsat besöken vid HUS avdelningar för kvinnosjukdomar och förlossningar för att begränsa spridningen av coronaviruset. Begränsningarna gäller tillsvidare. I oklara fall får du mer information av den enhet som har skickat kallelsen.

Den här nyheten uppdateras inte längre. Du hittar aktuell information på sidan Begränsningar i besök och mottagningar på enheterna för kvinnosjukdomar och förlossningar.

Besökare får inte komma till HUS sjukhus och andra enheter vid minsta symtom på en infektionssjukdom (t.ex. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och/eller huvudvärk) eller har exponerats för coronaviruset. De besökare som tillåts träffa en patient ska använda handsprit när de anländer till och lämnar sjukhuset, avdelningen och patientrummet.

Om du är i karantän på grund av en utlandsresa eller av någon annan anledning, får du inte komma till den bokade mottagningen. Vi rekommenderar att blomleveranser skickas till patientens hem istället för sjukhuset.

Kvinnokliniken, Helsingfors

Förlossningsavdelningen

 • Om du kommer för att föda och du har antingen misstanke om coronavirus, konstaterad coronavirussmitta eller symtom på luftvägsinfektion, ring mottagningen för föderskor på numret 09 471 73488 innan du kommer till sjukhuset. Även misstankar om och infektioner av coronavirus samt andra symtom i familjen eller i den närmaste omgivningen ska anmälas. Under coronavirusepidemin kan du inte komma och föda utan samtal i förväg. 
 • en frisk stödperson/make får följa med. Doula är också tillåtet.
 • besöksförbud 

Avdelning 52 (uppföljning av gravida och efter förlossning), BB-avdelning 61

 • ​en frisk stödperson/make får komma med 
 • besöksförbud
 • rum med flera förlösta: en stödperson som inte har symtom på infektionssjukdom får besöka sjukhuset max. 1 h kl. 10–18. Högst två stödpersoner får vistas i ett rum samtidigt. Vi erbjuder stödpersonen ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. Personalen ger anvisningar i användning av masken. 

Hotell Familjeboet Scandic Meilahti

 • ​en frisk stödperson/make får följa med
 • besöksförbud

Mottagning för förlösta mammor

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • både vuxen kan komma till mottagningen med barnet 

Kvinnosjukdomar, avdelning 30

 • besök tillåtna i begränsad utsträckning enligt HUS instruktioner
 • Vi tillåter närvaron av en stödperson utan symtom på infektionssjukdom för abort- och missfallspatienter i den andra trimestern under vistelsen på avdelningen. Ett villkor är också att vi kan ordna vården för patienten i ett enkelrum. Vi bedömer situationen på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

Polikliniken för kvinnosjukdomar, gynekologiska cancerpolikliniken

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson

 Jour

 • ​om du har symtom på infektionssjukdom och behöver akut hjälp vid jouren för kvinnosjukdomar och gravida, ta först kontakt med oss per telefon tfn 09 471 72913
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson och kontakta oss i oklara fall per telefon tfn 09 471 72913

Seri-stödcenter (för sexualbrottsoffer)

 • om du har symtom på infektionssjukdom, ta kontakt med oss per telefon innan du kommer, tfn 040 701 8446

Mödrapolikliniken (Kvinnokliniken), råggivningens polikliniker (Itäkatu och Berghäll) 

 • du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionnsjukdom
 • en frisk stödperson/make kan följa med ​(fr.o.m. 20.7)

Fostermedicinska enheten

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson och kontakta oss i oklara fall per telefon tfn 09 471 73601

Övriga verksamhetsställen i Helsingfors

Reproduktionsmedicinska enheten (Tilkan Viuhka)

 • ​​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson. En frisk stödperson kan följa med till insamlingen av äggceller och till mottagningen under tidig graviditet (fr.o.m. 16.6). ​

Polikliniken för kvinnosjukdomar Gräsviken

 • du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson 

Fosterscreeningsenheten Bulevarden 22

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • en frisk stödperson/make kan följa med (fr.o.m. 15.6)

Esbo sjukhus

Förlossningsavdelningen

 • Om du kommer för att föda och du har antingen misstanke om coronavirus, konstaterad coronavirussmitta eller symtom på luftvägsinfektion, ring mottagningen för föderskor på numret 09 471 82111 innan du kommer till sjukhuset. Även misstankar om och infektioner av coronavirus samt andra symtom i familjen eller i den närmaste omgivningen ska anmälas. Under coronavirusepidemin kan du inte komma och föda utan samtal i förväg. 
 • en frisk stödperson/make kan följa med. Doula är också tillåtet.
 • besöksförbud

Mottagning för förlösta mammor

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • både vuxen kan komma till mottagningen med barnet 

BB-avdelningarna N6E och N6C

 • ​en frisk stödperson/make kan följa med 
 • besöksförbud

Jorvs sjukhus, Esbo 

Familjeboet

 • ​en frisk stödperson/make kan följa med 
 • besöksförbud
 • rum med flera förlösta: en stödperson som inte har symtom på infektionssjukdom får besöka sjukhuset max. 1 h kl. 10–18. Högst två stödpersoner får vistas i ett rum samtidigt. Vi erbjuder stödpersonen ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. Personalen ger anvisningar i användning av masken. 

Mödrapolikliniken och rådgivningens poliklinik (Iso Omena)

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • en frisk stödperson/make kan följa med ​(fr.o.m. 20.7)​

Borgå sjukhus 

Polikliniken för kvinnosjukdomar och mödrapolikliniken

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • en frisk stödperson/make kan följa med ​(fr.o.m. 20.7)​
 • Fosterscreening: en frisk stödperson/make kan följa med 

Raseborgs sjukhus

Kvinnopolikliniken

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson
 • Fosterscreening: en frisk stödperson/make kan följa med 

Lojo sjukhus 

Förlossningsavdelningen

 • ​Om du kommer för att föda och du har antingen misstanke om coronavirus, konstaterad coronavirussmitta eller symtom på luftvägsinfektion, ring mottagningen för föderskor på numret 019 380 1424 innan du kommer till sjukhuset. Även misstankar om och infektioner av coronavirus samt andraa symtom i familjen eller i den närmaste omgivningen ska anmälas. Under coronavirusepidemin kan du inte komma och föda utan samtal i förväg. 
 • en frisk stödperson/make kan följa med. Doula är också tillåtet.
 • besöksförbud
 • Vi tillåter närvaron av en stödperson utan symtom på sjukdom för abort- och missfallspatienter i den andra trimestern under vistelsen på avdelningen. Ett villkor är också att vi kan ordna vården för patienten i ett enkelrum. Vi bedömer situationen på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

Mottagning för förlösta

 • du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • endast en vuxen kan komma till mottagningen med barnet

Barnbäddavdelningen

 • en frisk stödperson/make kan följa med 
 • besöksförbud 
 • rum med flera förlösta: en stödperson som inte har symtom på infektionssjukdom får besöka sjukhuset max. 1 h kl. 10–18. Högst två stödpersoner får vistas i ett rum samtidigt. Vi erbjuder stödpersonen ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. Personalen ger anvisningar i användning av masken. 

Vårdavdelning 2N för kvinnosjukdomar

 • besöksförbud

Polikliniken för kvinnosjukdomar

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på en smittsam sjukdom
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson

Mödrapolikliniken

 • du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom​
 • ​en frisk stödperson/make kan följa med ​(fr.o.m. 20.7)​
 • Fosterscreening: en frisk stödperson/make får följa med​

Hyvinge sjukhus

Förlossningsavdelningen

 • ​Om du kommer för att föda och du har antingen misstanke om coronavirus, konstaterad coronavirussmitta eller symtom på luftvägsinfektion, ring mottagningen för föderskor på numret 050 4275 328 innan du kommer till sjukhuset. Även misstankar om och infektioner av coronavirus samt andra symtom i familjen eller i den närmaste omgivningen ska anmälas. Under coronavirusepidemin kan du inte komma och föda utan samtal i förväg. 
 • en frisk stödperson/make kan följa med. Doula är också tillåtet.
 • besöksförbud

Mottagning för förlösta

 • du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på en smittsam sjukdom
 • både vuxen kan komma till mottagningen med barnet ​

Bäddavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar

 • ​en frisk stödperson/make kan följa med 
 • besöksförbud
 • Vi tillåter närvaron av en stödperson utan symtom på infektionssjukdom för abort- och missfallspatienter i den andra trimestern under vistelsen på avdelningen. Ett villkor är också att vi kan ordna vården för patienten i ett enkelrum. Vi bedömer situationen på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

Polikliniken för kvinnosjukdomar 

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom 
 • kom ensam till mottagningen, utan stödperson

Mödrapolikliniken

 • ​du kan komma till mottagningen om du inte har symtom på infektionssjukdom
 • en frisk stödperson/make kan följa med ​(fr.o.m. 20.7)​
 • Fosterscreening: en frisk stödperson/make kan följa med