Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.12.2021 17.06

Besök av anhöriga hos patienter på HUS sjukhus och enheter begränsas på grund av det försämrade epidemiläget

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus
  • vierailut

Besök av anhöriga hos patienter på HUS sjukhus och enheter förbjuds från 31 december 2021 och gäller tillsvidare. Barn- och förlossningsenheterna har separata besöksbegränsningar.

HUS begränsar besök av anhöriga hos HUS patienter i syfte att minska smittorisken för både patien-ter och personal. Begränsningen träder i kraft den 31 december och gäller tillsvidare.  
I och med begränsningen förbjuds i princip alla besök av patienternas anhöriga i HUS lokaler.

Det är tillåtet för anhöriga att besöka en patient som får vård i livets slutskede eller annars är allvarligt sjuk och sådana besök kommer man överens om med den vårdande enheten. 

Förbudet gäller inte symtomfria anhöriga till barn som är intagna på barnavdelningarna och symtomfria anhöriga på förlossningsavdelningen

Anvisningar till besökare

Feedback

Hittade du vad du sökte?