Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 1.7.2022 09.11

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS

Nyckelord:
  • HUS
  • coronavirus
  • coronamedicinering

Paxlovid är det första orala läkemedlet för behandling av covid-19 som fått försäljningstillstånd i Europa. Social- och hälsovårdsministeriet har definierat målgrupperna för den nya Paxlovid-coronavirusmedicinen. De enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS börjar genast ge läkemedlet till de patienter som följs upp hos dem, och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med kronisk lungsjukdom.

koronalääke.

Paxlovid är ett oralt coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för vuxna som löper risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder. Också vaccinationsbakgrund beaktas då man överväger att inleda behandling med läkemedlet. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka sig i kroppen hos den som blivit smittad. Läkemedlet tas under fem dygn och är avgiftsfritt för patienten.

Vissa enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS inleder i det första skedet behandling med Paxlovid för de patienter följs upp hos dem och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och personer med svår kronisk lungsjukdom. På HUS webbplats hus.fi/coronamedicinering finns samlad information om hur patienterna i målgruppen ska agera för att få och inleda medicinering.

För att behandling med Paxlovid ska kunna påbörjas krävs att coronavirussmitta har konstaterats genom laboratorietest. Behandling med Paxlovid ska inledas som fort som möjligt efter det att symtomen har börjat, dock senast inom 5 dygn. Därför lönar det sig för dem som kan få läkemedlet att söka sig till test så snabbt som möjligt efter att symtomen börjat. Mer information om symtomen och om hur man söker sig till test finns på HUS webbplats hus.fi/corona.

De aktiva substanserna i läkemedlet är nirmatrelvir och ritonavir. Ritonavir har kända interaktioner med många andra läkemedel. Därför är läkemedelsbehandling med Paxlovid inte lämplig för alla som hör till riskgruppen för allvarlig covid-19 och den behandlande läkaren bör noggrant bedöma ifall läkemedlet är lämpligt för patienten.

 

Mer information för media:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.