Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 30.6.2023 09.04

Begränsningar har halverat risken att skadas med elsparkcykel

Nyckelord:
  • tukielin- ja plastiikkakirurgian tutkimus

En färsk undersökning visar att de begränsningar som trädde i kraft i Helsingfors hösten 2021 effektivt har minskat risken för skador med elsparkcykel.

I undersökningen som baserar sig på patientanteckningar jämfördes olyckor med elsparkcykel som krävt jourbesök under perioden januari–augusti åren 2021 och 2022. Under perioden 2021 var antalet skadade patienter i Helsingfors 528 och under samma period 2022 var antalet 318. Risken för skador minskade till cirka hälften efter att begränsningarna infördes, då olyckorna relateras till antalet resor med elsparkcykel. 

I synnerhet antalet olyckor som inträffat mellan klockan 23 och 05 minskade betydligt. Andelen som skadat sig i berusat tillstånd minskade från 38 till 31 procent.

”Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att även en liten sänkning av den maximala hastigheten och begränsning av användningen nattetid har en betydande inverkan på antalet olyckor. ”Motsvarande begränsningar bör införas även i andra städer där det finns elsparkcyklar till uthyrning” säger läkare och doktorand Henri Vasara vid HUS Akuten.

Skadornas karaktär förblev oförändrad, användningen av hjälm ökade 

Trots ett minskat antal skadefall har typen av skador och deras genomsnittliga svårighetsgrad inte förändrats. Största delen av skadorna hänförde sig fortfarande till huvudet och de övre extremiteterna. Andelen lindriga skador utgjorde cirka 60 procent av alla skadefall.  

Under undersökningsperioden 2021 använde två procent av de skadade hjälm och under motsvarande period 2022 sex procent.

”Jag tror att kommunikationen från myndigheterna och elsparkföretagen har bidragit till en ökad användning av hjälm.  En bidragande faktor kan också vara att personalen vid jouren våren 2022 fick anvisningar att fråga om hjälm hade använts”, bedömde Vasara. 

Ur undersökningen uteslöts patienter som skadat sig utanför Helsingfors eller som enligt dokumenteringen hade haft egen elsparkcykel. Antalet skadade i olycksfall med elsparkcykel avviker något från tidigare uppgifter, eftersom en mera exakt metod användes vid identifieringen av dem.

Undersökningen är en förpublikation (du kan läsa publikationen här). Undersökningen har inte ännu referentgranskats.

Olycksfall med elsparkcyklar inträffar ännu regelbundet 2023 

Enligt den preliminära granskningen hade det fram till slutet av maj i Helsingfors inträffat cirka 60 olycksfall med elsparkcykel som krävde jourbesök.

”Antalet skador ökar vanligen i juni–juli. Vi uppmanar fortfarande människor att vara ansvarsfulla och försiktiga då de använder elsparkcykel”, konstaterar Vasara. 

Fart- och användningsbegränsningarna för hyrsparkcyklar uppdaterades i september 2021 

Genom de begränsningar som trädde i kraft i Helsingfors sänktes maximihastigheten för elsparkcyklar till 20 kilometer i timmen. Nattetid under veckoslut (fredag och lördag) infördes uthyrningsförbud mellan klockan 00 och 05. Dessutom sänktes maximihastigheten under söndag till torsdag mellan klockan 00 och 05 till 15 kilometer i timmen. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.