Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.10.2021 11.09

Årets lärare belönades vid gemensam tillställning på Mejlans campus

Nyckelord:
 • undervisning
 • kandidat
 • Helsingfors universitet

Studentorganisationerna vid Medicinska fakulteten ordnade en första gemensam tillställning för att belöna årets lärare. Medicin-, odontologi-, translationell medicin-, logopedi- och psykologistuderande belönade de lärare som utmärkt sig mest. Dessutom delade Föreningen för unga läkare, NLY, ut priser till specialistläkarutbildare i Helsingfors.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan palkitut opettajat.

Årets lärare 2021 vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Bild: Matti Snellman

Den gemensamma pristillställningen vid Mejlans campus skulle ha gått av stapeln redan för ett år sedan, men det gick inte på grund av coronaviruspandemin.

De studerande vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utgör en ovanligt bred representation av hela det medicinska fältet i Finland, då även logopedi- och psykologistuderande flyttades till Medicinska fakulteten 2017.

Vid tillställningen som ordnades i början av oktober närvarade representanter för ämnesorganisationerna, de belönade lärarna samt arkiater Risto Pelkonen, dekan för medicinska fakulteten Risto Renkonen och HUS forskningsdirektör Anne Pitkäranta.

Risto Renkonen, Risto Pelkonen ja Anne Pitkäranta.

Risto Renkonen, Risto Pelkonen och Anne Pitkäranta. Bild: Ella Ihlberg

”Tänä vuonna palkinnoissa korostui poikkeuksellisten viimeisten parin lukuvuoden haasteiden selättäminen unohtamatta monien opettajien ja henkilökunnan jäsenten pitkäjänteistä ja arvokasta työtä. Palkitsemisella opiskelijakunta haluaa osoittaa kiitosta erityisen ansioituneille henkilöille.  Kiittävää, kehuvaa ja kehittävää palautetta ansaitsevat monet muutkin opettajat ja opetushenkilökunnan edustajat erityisesti koronavuosien jälkeen”, sanoo Lääketieteenkandidaattiseuran opintovastaava Lauri Salaja.

”Förutom det faktum att man övervunnit utmaningarna de ovanliga två senaste läsåren betonades i årets priser även det långsiktiga och värdefulla arbete som många lärare och personalmedlemmar gör. Genom att belöna lärarna vill studentkåren rikta ett tack till de personer som särskilt förtjänar det. Många andra lärare och representanter för undervisningspersonalen förtjänar också uppskattande, berömmande och utvecklande feedback speciellt efter coronaåren”, säger Lauri Salaja, studieansvarig vid Lääketieteenkandidaattiseura.

Belönade lärare

Lääketieteenkandidaattiseura LKS:

 • Årets föreläsare:  Sina Hulkkonen, klinisk lärare i handkirurgi
 • Årets grupplärare:  Maria Hollmén, klinisk lärare i lungsjukdomar
 • Årets handledare i fördjupade studier:  Ville Sallinen, docent, gastrokirurg
 • Årets undervisningspersoner:  Maria Kääriä, koordinator för studieärenden och Suvi Viranta-Kovanen, universitetslektor i anatomi

Medicinarklubben Thorax:

 • Årets svenskspråkiga lärarbragd:  Helena Leijon, klinisk lärare

Hammaslääketieteenkandidaattiseura HLKS:

 • Årets föreläsare:  Jaana Rautava, docent, specialisttandläkare munpatologi

Kompleksi:

 • Årets distansadapterare: Jari Lipsanen, universitetslärare
 • Årets kandidathandledare: Eino Partanen, universitetslektor

Foni:

 • Årets distanslärare: Leena Tuomiranta, universitetslektor
 • Årets tuffaste: Suvi Kaartinen, utbildningsplanerare

Impactus:

 • Årets lärare: Sara Kaartinen, deputy university lecturer

NLY:s priser för specialistläkarutbildare i Helsingfors:

 • Årets universitetssjukhusutbildare: Sinikka Salmenkylä
 • Årets centralsjukhusutbildare: Anna Meuronen
 • Årets hälsocentralutbildare: Emil Heinäaho