Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 6.6.2023 12.50

Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till verksamhetsmodell genom vilken en del av de prematura förlossningarna styrs till andra universitetssjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård för barn
  • förlossningar

Modellen syftar till att trygga en smidig basverksamhet för HUS Neonatala intensivvårdsavdelning. Målet är att för den som föder barn kunna välja antingen den alternativa vårdplats som ligger närmast eller en annan vårdplats som annars bäst passar familjens situation.

Den nationella arbetsgruppen för prematura förlossningar rekommenderar att en del av dem som föder barn i HUS område och som riskerar en prematur förlossning (mindre än 32 graviditetsveckor) styrs till andra universitetssjukhus.

Neonatala intensivvårdsavdelningen Holmen ansvarar vid sidan av sin basuppgift i fortsättningen även för intensivvård av nyfödda vars tillstånd kräver kirurgisk behandling och underlättar på så sätt situationen för intensivvårdsavdelningen på Nya barnsjukhuset. Genom att styra föderskor till andra universitetssjukhus förebygger man belastning av verksamheten och säkerställer en smidig basverksamhet.

Det är inte fråga om en helt ny verksamhetsmodell, eftersom patientstyrning redan tidigare använts vid akuta situationer med överbelastning på neonatala intensivvårdsavdelningen.

”Det är ändamålsenligt och säkert att styra sådana blivande mammor som väntas föda en liten prematur eller en sjuk nyfödd baby till ett sådant universitetssjukhus där utrymmes- och personalresursen är optimal både för vård av mamman och den nyfödda”, säger linjedirektör för verksamheten vid kvinno- och förlossningsjouren, överläkare Aydin Tekay från HUS.

Målet är att styra till det universitetssjukhus som är närmast eller annars bäst passar familjen

Vid HUS förlossningssjukhus föds årligen cirka 150–170 prematurer före graviditetsvecka 32. Av dem kan cirka 20 procent höra till den patientgrupp som kan styras utanför HUS. Antalet patienter per år är uppskattningsvis 30.

Målet är att kunna välja antingen den alternativa vårdplats som ligger närmast eller ett annat universitetssjukhus som annars bäst passar familjens situation. Med tanke på familjen är det mest förnuftigt att föderskor som kräver vård på universitetssjukhus från Päijänne-Tavastland och Centrala Tavastland i första hand styrs till Tammerfors universitetssjukhus, föderskor från Södra Karelens välfärdsområde till Kuopio universitetssjukhus och föderskor från västra HUS område till Åbo universitetssjukhus.

Bakgrund: För att trygga intensivvården för barn tillsattes en nationell arbetsgrupp den 18 oktober 2022 för att säkerställa tillgången på intensivvård för barn. I arbetsgruppens slutrapport (hus.fi) föreslogs som en fortsatt åtgärd att HUS prematura förlossningar till den del det är lämpligt överförs till andra universitetssjukhus.

Syftet med den nationella arbetsgrupp som tillsattes i början av februari var att se över strukturen hos HUS servicesystem för prematura förlossningar så att en del patienter kontrollerat kan överföras eller styras till andra universitetssjukhus. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport den 29 april 2023.

I arbetsgruppen ingår företrädare från HUS samt Birkalands, Norra Österbottens, Norra Savolax och Egentliga Finlands välfärdsområden. Arbetsgruppens ordförande är perinatolog Aydin Tekay från HUS.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.