Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 3.3.2022 14.03

Arbetet som psykiatrisjukskötare bland barn och familjer är mångsidigt

Nyckelord:
  • barnpsykiatri
  • sjukdomar hos barn och unga
  • rekrytering

Helena Tuomimäki, som arbetar som sjukskötare på Enheten för psykiatri för småbarn, har jobbat inom HUS i hela 22 år. Med åren började hon särskilt intressera sig för ätstörningar hos småbarn och ätrelaterade problem. Ofta finns det flera olika orsaker till den typen av problem.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Helena.

"Det finns en enorm potential hos barn. Jag har alltid intresserat mig för det mänskliga sinnet och mänsklig interaktion. De tidiga stadierna hos ett barn har en stor betydelse för barnets framtida funktionsförmåga och förmåga att klara sig inom många delområden i livet”, konstaterar Helena Tuomimäki.

Tuomimäki har hittat ätrelaterade störningar genom social interaktion. Hon har också varit med och utvecklat bland annat gruppbehandlingen Leikkipiknik som fortfarande används.

Även om det inte skulle vara den egentliga anledningen till problemet så spelar interaktionen mellan föräldrar och barn en viktig roll i vården.

Tuomimäki träffar också barn och familjer i hem och på daghem – i deras vanliga livsmiljöer.

”Arbetet är väldigt givande och belönande. Det är fint att se hur familjen stärks i sin interna interaktion och att barnet kan vara på daghem eller i skolan och få känna sig lyckad”, berättar Tuomimäki.

Inom HUS får man goda möjligheter att påverka sitt eget arbete och inrikta sig karriärmässigt mot det man är mest intresserad av.

”Jag utför dagarbete och får sätta mitt eget schema relativt fritt så att verksamheten är flexibel för familjerna och fungerar i vardagen, berättar Tuomimäki.

”Vi får samhällsmässigt bidra till att minska diskriminering och risken för att falla ur utbildningssystemet. Ju tidigare barnet får vård, desto bättre lyckas det oftast, avslutar Tuomimäki.

Kom och jobba hos oss! Bli vårdare på barnenheterna

Artikel: Duunitori

 

Skip video

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.