Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 4.3.2024 13.48

Arbetet med HUS servicenät framskrider - ändringar i sjukhusens profiler övervägs

HUS måste anpassa sin ekonomi avsevärt under de följande åren och planerar centralisera sin jourmässiga operationsverksamhet nattetid samt tjänster inom specialiteterna vid olika sjukhus.

Meilahden sairaaloiden sisäänkäynti

HUS-sammanslutningens styrelse behandlade vid sitt möte utvecklingen av servicenätet i Nyland särskilt då det gäller sjukhusen i Lojo och Borgå. Besluten om riktlinjerna för Raseborgs sjukhus fattades redan i februari.

Som helhet måste HUS anpassa sin ekonomi med sammanlagt cirka 225 miljoner euro under åren 2025-2027, vilket förutsätter ändringar i servicenätet.

”Vi kommer inte länge till att kunna spara i den nuvarande verksamheten, utan vi måste göra strukturella förändringar. Tjänsterna behöver ses över på ett nytt sätt,” säger HUS styrelseordförande Risto Rautava.

Operationsverksamheten nattetid planeras centraliseras

Styrelsen fortsatte diskussionen om HUS framtida servicenät och om eventuella ändringar i sjukhusens verksamhetsprofiler. Ändringarna i sjukhusens profiler innebär till exempel en starkare åtskillnad mellan planmässig operativ verksamhet och jourmässig operativ verksamhet nattetid vid vissa enheter. Styrelsen fastställde principerna för det fortsatta arbetet med utvecklingen av servicenätet och förutsätter att den fortsatta beredningen görs i samarbete med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors. Förslaget behandlas vid styrelsens nästa möte den 25 mars.

”Genom att i fortsättningen i högre grad profilera sjukhusens verksamhet gällande operationer nattetid kan vi påverka antalet jourringar och på så sätt säkerställa tjänsternas tillgänglighet, kommenterar HUS verkställande direktör Matti Bergendahl.  

För psykiatrins del planeras tjänsterna och deras tillgänglighet separat i samarbete med Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. För Nyland görs under våren och sommaren en uppdaterad färdplan för psykiatriska tjänster.

De övriga ärendena godkändes enligt föredragningslistan.

Det justerade protokollet publiceras på sidan: https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Styrelsens möte hölls den 4.3.2024

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.