Gå till huvudinnehåll

Publicerad 15.4.2021 17.26

Anvisningen om användning av munskydd i årskurserna 1−6 blev klar

Nyckelord:
  • corona

Nylands regionala samordningsgrupp godkände anvisningen om användning av munskydd i årskurserna 1–6. Beslutet om användning av munskydd fattas i kommunerna och kan också fattas för enskilda skolor.

Diskussionerna om användning av munskydd hos elever i årskurserna 1−6 inleddes i Nylands regionala samordningsgrupp under påsken i en situation där antalet infektioner ökade. Vid mötet efter påsken delades goda erfarenheter från Åbo och beslut togs att ge ut en rekommendation samt utarbeta en anvisning som stöd för tillämpningen av rekommendationen.  

“Nu rör vi oss lyckligtvis i rätt riktning och vi hoppas att samma utveckling fortsätter. Men situationen i Nylands kommuner varierar och det är fortfarande möjligt att situationen försämras i hela vår region, i en enskild kommun eller skola. Vi utarbetade en anvisning för att den ska finnas med i kommunernas verktygslåda”, säger Markku Mäkijärvi, ordförande för Nylands regionala samordningsgrupp. 

“Det är fråga om en rekommendation, inte ett tvång. Detta är ett sätt att öka infektionssäkerheten i skolorna, men det är inte det enda. Det viktigaste är att alla barn och vuxna kommer till skolan bara om de är friska. Vid misstanke om coronavirussmitta ska man söka sig till test redan vid lindriga symtom. Att iaktta en god handhygien och hålla ett avstånd på två meter är också fortfarande viktigt. I alla situationer är det dock inte möjligt att hålla fast vid säkra avstånd och då har munskydden betydelse”, påpekar Mäkijärvi. 

Beredningen av anvisningen har också skett i samråd med HUS barnläkare och på deras önskemål har anvisningen bearbetats. “Alla parters gemensamma vilja är att trygga barnens närundervisning på ett så omfattande sätt som möjligt. Om vi kan minska på situationer som klassificeras som exponeringar och därmed på karantänerna genom att eleverna i årskurserna 1−6 använder munskydd kan munskydd användas i de skolor eller i de områden där det anses vara en nödvändig och proportionerlig åtgärd”, säger Jari Petäjä, direktör för resultatenheten Sjukvård för barn och unga. På HUS område har cirka 5600−6800 exponerade satts i karantän i februari−mars, varav cirka 1250-1700 har var i åldern 6−11 år. "Färre infektioner än hos vuxna upptäcks i karantänerna hos barn och därför är det värt att sträva efter att trygga barnens skolgång genom att minska på skolkarantänerna med hjälp av munskydd", fortsätter Petäjä. Innan anvisningen tas i bruk rekommenderar han att man ser närmare på de internationella referenserna som finns i anvisningen som belyser särdragen för användningen av munskydd hos barn. 

Rekommendationen om munskydd för årskurserna 1−6 har publicerats på webbsidan för Nylands regionala samordningsgrupp. I anvisningen uppdateras inom de närmsta dagarna en länk till en videoanvisning med råd om hur man kan göra munskyddet mindre genom att knyta ihop munskyddets gummiband. 

THL:s rekommendation om munskydd 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.