Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.4.2020 13.59

Allt större erfarenhet av att vårda coronaviruspatienter – så här ser statistiken ut

​​​​​​​Den första coronavirussmittan konstaterades på HUS 26.2.2020. Efter det har 486 patienter tagits in för sjukhusvård och av dem har 115 fått intensivvård. Nästan 380 coronaviruspatienter har kunnat återvända hem eller flyttas över i eftervård.

Det första coronavirustestet gjordes på HUSLAB 23.1.2020. Efter det har sammanlagt 35 468 PCR-prov analyserats på HUSLAB. Inom HUS område har 32 890 prov undersökts och av dem har 2 816 prov varit positiva (8,6 %). Kapaciteten för analys av proven har utökats i jämn takt. Allra flest prov analyserades 28.4, då 1 605 prov undersöktes. HUSLAB har i nuläget kapacitet att undersöka cirka 2 500 prov per dygn.

Feber, hosta och andnöd är de vanligaste symtomen för dem som behövt sjukhusvård

Patienterna har i snitt haft symtom i nio dagar innan de sökt sig till sjukhuset. De vanligaste symtomen som föregått sjukhusvården har varit feber (89 %), hosta (72 %) och andnöd (61 %). Övriga symtom som förekommit är muskelvärk (22 %), nästäppa (20 %), diarré (19 %), huvudvärk (17 %), illamående (15 %) och halsont (15 %), men de här symtomen har förekommit tillsammans med andra infektionssymtom. Bortfall av luktsinne har rapporterats hos fem procent. Andnöd var det enda av de symtom som påträffats före sjukhusvård, som var vanligare hos dem som hamnade i intensivvård (70 %) än hos patienter på vårdavdelningen (60 %).

Bakomliggande sjukdom hos två tredjedelar av fallen

Av de patienter som behövt sjukhusvård har en tredjedel inte haft en bakomliggande sjukdom. En fjärdedel av patienterna hade en bakomliggande sjukdom och resten hade två eller flera bakomliggande sjukdomar. De vanligaste bakomliggande sjukdomarna var högt blodtryck (40 %), diabetes (25 %), astma (15 %) och någon annan sjukdom som försvagar immunförsvaret (20 %). Ingen av dessa bakomliggande sjukdomar var vanligare hos dem som hamnat i intensivvård än hos dem som vårdats på avdelning.

Fler män i avdelningsvård, intensivvård och bland de avlidna

Av de patienter som vårdats på sjukhus har 53 % varit män och 47 % kvinnor. Motsvarande siffror för de patienter som varit i intensivvård är 65 och 35 procent.

Medelåldern för patienterna är 60 år och en fjärdedel är över 70 år. Åldersfördelningen för dem som vårdats på intensiven skiljer sig inte från dem varit i avdelningsvård.

På HUS sjukhus har 27 patienter dött till följd av coronaviruset. Av dem var fem under 70 år och 21 män. Den största delen av de avlidna under 70 år har inte haft bakomliggande sjukdomar och samtliga var män.

Nästan 320 har redan skrivits ut

Ungefär 80 coronaviruspatienter har under de senaste dagarna vårdats på HUS olika sjukhus. Sammanlagt 318 coronaviruspatienter har kunnat återvända hem och 60 har flyttats till eftervård.

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.