Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 18.9.2023 10.55

Akut lindrig blindtarmsinflammation kräver inte omedelbar operativ behandling

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • Vatsakeskuksen tutkimukset

En omfattande randomiserad studie utredde hur brådskande operation som krävs vid en akut blindtarmsinflammation. Operation av en lindrig blindtarmsinflammation kan tryggt schemaläggas inom ett dygn.

Nästan var tionde person insjuknar i akut blindtarmsinflammation under sitt liv och avlägsnande av blindtarmsbihanget är också den vanligaste akuta operationen. Cirka var femte blindtarmsinflammation går så långt att blindtarmsbihanget brister, vilket är förknippat med längre sjukhusvistelse och behov av antibiotika intravenöst samt ökad risk för komplikationer. Det har varit allmänt vedertaget att operationen bör göras utan dröjsmål för att undvika en bristning. 

En finländsk studie som publicerades i The Lancet utredde hur brådskande operation som i själva verket krävs för patienter som konstaterats ha en lindrig blindtarmsinflammation. I den omfattande studien deltog sammanlagt nästan 2 000 patienter från HUS Mejlans och Jorvs sjukhus samt Akershus universitetssjukhus (Ahus) i Norge. 

”Vi upptäckte att det är tryggt att operera en lindrig blindtarmsinflammation inom 24 timmar och det ökar inte heller risken för att blindtarmsbihanget brister, inflammationen sprider sig eller för komplikationer efter operationen. Det är viktigt att hitta en lämplig operationstidpunkt både med tanke på patienten och samhället”, berättar forskningsläkare under specialistutbildning i gastroenterologisk kirurgi Karoliina Jalava
 

Möjlighet att frigöra operationssalsresurser under jourtid

De tidigare rekommendationerna om hur brådskande en operation ska genomföras har varit motstridiga och bristfälliga. Därför varierar vårdpraxis betydligt mellan sjukhusen. I ljuset av nya forskningsdata kan operationen planeras in till en lämplig tidpunkt till exempel nästa dag. På så sätt kan man frigöra operationsalsresurser under jourtid för andra nödvändiga operationer utan att äventyra patientsäkerheten. 

”Väsentligt vid diagnos av en blindtarmsinflammation är att identifiera de patienter som inte löper risk för att blindtarmsbihanget brister och då kan operationen tryggt flyttas från natten till att utföras under dagtid”, betonar den ansvariga forskaren för studien docent Panu Mentula
 


Forskningsartikel: Lancet (14.9.2023): Role of preoperative in-hospital delay on appendiceal perforation while awaiting appendicectomy (PERFECT): a Nordic, pragmatic, open-label, multicentre, non-inferiority, randomised controlled trial


Mer information: 

Karoliina Jalava
Läkare under specialistutbildning, gastroenterologisk kirurgi
karoliina.jalava@hus.fi  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.