• Start

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Första hjälpen och
jour

Vårdplatser och hälsorådgivningens servicenummer.


Förlossning

Nästan var tredje finländare är född på ett av HNS fyra förlossningssjukhus.
 

 Välj fritt HNS

 

Tack vare valfriheten kan du komma till HNS för vård från hela Finland.

 

 Kontaktuppgifter

 
Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt
Stenbäcksgatan 9
PB 100, 00029 HNS
Telefonväxel 09 4711
 

 Elektroniska kartor

 

 

Pilotprojektet Borgå jourhjälp

Hälsobyn