Hoitomahdollisuudet HUSissa

​HUS pyrkii toiminnassaan varmistamaan hoidon turvallisuuden. Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa.

Potilas on tärkeässä roolissa potilasturvallisuuden edistämisessä. Potilas ja hänen läheisensä pitää aina ottaa mukaan hoidon turvallisuuden edistämiseen.

Hoitoajat ja palaute

HUSin sairaaloissa toteutuneet hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat erikoisaloittain. Hoitoon pääsyn perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa. Perusteet on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

HUS kerää palautetta toiminnastaan eri keinoin, muun muassa yksikkökohtaisesti kohdennetun sähköisen palautelomakkeen ja avoimen palautteen keinoin. Myös asiakastyytyväisyyden kartoitusta pyritään kehittämään.

HUSin eri yksiköt hoitavat kaikkia sairauksia, mutta monilla erikoisaloilla on tarjolla erityisen kehittyneitä ja tehokkaita hoitomenetelmiä. Näitä löytyy muun muassa seuraavista tulosyksiköistä:
 
 

Lasten ja nuorten sairaudet

Naistentaudit ja synnytykset

 • Suomen suurin ja kattavin naistentautien ja synnytysten keskus
 • Valtakunnallinen erityisvastuu sikiölääketieteessä
 • Perehtyneisyys erityisryhmien hedelmöityshoitoihin

Neurokeskus

 
 • Neurokirurgia on Euroopan johtava keskus aivoverisuonien leikkaushoidossa
 • Neurologiassa on tutkitusti maailman tehokkain aivoinfarktin hoito

Pää- ja kaulakeskus

 
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauksista tehdään päiväkirurgisesti kansainvälisesti suuri ja kansallisesti merkittävä määrä 76 %
 • Silmätauteihin on keskitetty valtakunnallinen erityisosaaminen kaikilla silmien osa-alueilla, erityisesti silmäsyöpien hoito ja sarveiskalvon lamellaariset siirrot
 • Suu- ja leukasairaudet on yksi maailman johtavista yksiköistä kantasolututkimustulosten soveltamisessa kliiniseen työhön

Sydän- ja keuhkokeskus

 
 • Kansallisesti johtava sydän-, keuhko- ja ruokatorvisairauksien keskus, kansallinen sydän- ja keuhkonsiirtokeskus
 • Edelläkävijä robottikirurgiassa ja videoavusteisessa kirurgiassa Euroopassa
 • Kansallisia palveluita ja valtakunnallista erityisosaamista useilla osa-alueilla

Syöpäkeskus

 • Pohjois-Euroopan ainoa keskus, jolle on myönnetty Comprehensive Cancer Center -status, joka takaa potilaan korkealaatuisen hoidon
 • Valtakunnallinen erityisvastuu allogeenisissa kantasolujen siirroissa
 • Pohjoismaiden suurin rintarauhaskirurgian yksikkö


Tukielin- ja plastiikkakirurgia

 
 • Euroopan johtavia keskuksia mikrokirurgiassa: mm. rintasyövän jälkeiset korjausleikkaukset
 • Kansallinen edelläkävijä imuteiden korjaava kirurgiassa ja lymfologisten ongelmien hoidossa 
 • Kansainvälisesti tunnustettu osaamiskeskus lasten plastiikkakirurgiassa (kraniofakiaalikirurgia, halkioiden hoito)
 • Suomen suurin selkäkirurgian yksikkö: vahva tutkimustietoon ja kokemukseen pohjautuva osaaminen mm. rappeumasairauksien, asentovirheiden, hermopinteiden ja vammojen jälkitilojen hoidosta
 • Edelläkävijä vaikeiden alaraajavammojen ja niiden jälkitilojen sekä sairauksien kirurgisessa hoidossa.
 • käsikirurgisena erityisosaamisena mm. neliraajahalvauspotilaiden käden alueen korjaukset, hermovaurioiden korjaukset
   

Tulehduskeskus

 
 • Suomen suurin ja monipuolisin allergiasairauksien keskus
 • Suomen suurin ihotautien alan keskus, jossa hoidetaan vaikeita ja harvinaisia lasten ja aikuisten ihosairauksia sekä erillinen yksikkö ihosyöpien hoitoa varten.
 • Suomen suurin infektiosairauksien keskus, jossa hoidetaan vaikeita infektiosairauksia
 • Suomen suurin reumatautien keskus, skleroderman, vaskuliittien ja ultraäänen käytön erityisosaaminen
 

Vatsakeskus

 • Suomen johtava endovaskulaarisen aneurysmakirurgian yksikkö, vaativimpien ja komplisoituneiden tapausten erityisosaaminen
 • Edelläkävijä maksakasvainten hoidossa - potilaita koko Suomen alueelta
 • Suomen suurin urologisen robottikirurgian yksikkö, laajin robottikirurginen toimenpidevalikoima (eturauhas-, munuais-, rakko- ja virtsajohdinleikkauksia).

 

Kysy hoidoista lisää HUSin asiantuntijoilta. Lisätietoja löydät sivun oikeassa laidassa olevista linkeistä, ylälaidan hakutoiminnalla tai näiden sivujen ”Sairaanhoito”–osiosta.​

 

HYKSin Oy  

 
HUSin palveluita saa myös yksityisesti.