Potilaiden vapaa liikkuvuus Suomessa

​Terveydenhuoltolaki muuttui 1.1.2014 (laki 1326/2010, § 48 ja § 79). Kuntalainen voi valita itse sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa. Lisätietoa hoitopaikan valinnasta Suomesta löydät osoitteesta Hoitopaikanvalinta.fi.
 

Perusterveydenhuolto

 
Lain mukaisesti henkilö tekee kirjallisen ilmoituksen hoitovastuussa olevan kotikunnan ja valitun kunnan terveyskeskukselle. Valinta astuu voimaan viimeistään kolmen viikon kuluttua. Valinta voi kohdistua vain yhteen terveyskeskukseen.  Vaihdon saa tehdä kerran vuodessa. Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.
 

Erikoissairaanhoito

 
Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lähetteellä. Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin  tai hammaslääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Tämä ei kuitenkaan koske yksityissairaalaa. Laskun maksaa kotikunta. Maksusitoumusta ei tarvita. 
 
Valinnanvapaus ei koske päivystysluonteista hoitoa.