Yleislääketiede

 

Yleislääketieteen erikoislääkärit työskentelevät perusterveydenhuollossa, jonka keskeisin tehtävä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Yleislääkärit tarjoavat kokonaisvaltaista, koordinoivaa ja jatkuvaa hoitoa riippumatta potilaan iästä, sukupuolesta tai taudin laadusta. Yleislääkärien ammatillinen rooli rakentuu terveyden edistämisestä, potilaskeskeisestä sairauksien ehkäisemisestä ja hoidosta.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen pituus on kuusi vuotta ja siihen sisältyy vähintään kaksi vuotta yhdeksän kuukautta työskentelyä koulutusterveyskeskuksessa ja vähintään kaksi vuotta työskentelyä muilla kliinisillä erikoisaloilla. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu teoreettista kurssimuotoista koulutusta, toimipaikkakoulutusta, lähijohtajakoulutusta ja säännöllinen henkilökohtainen ohjaus sekä kirjallinen tentti.