Verisuonikirurgia

​Verisuonikirurgian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan erilaisia kallon ja sydämen ulkopuolisia valtimo-, laskimo- ja imutiesairauksia. Yleisimpiä hoidon aiheita ovat katkokävely ja alaraajojen kriittinen hapenpuute eli iskemia. Muita tavallisia hoidon aiheita ovat kaulavaltimoperäinen aivoverenkiertohäiriö, aortan ja muiden valtimoiden pullistumat, äkilliset valtimotukokset ja laskimosairaudet (säärihaava ja suonikohjutauti). Verisuonikirurgit tekevät myös munuaisen vajaatoiminnan hoitoon tarvittavia veritietoimenpiteitä.

Päivystyksellisesti verisuonikirurgiassa hoidetaan aortan pullistuman (aneurysman) repeämiä, äkillisiä alaraajavaltimoiden veritulppia, kaulavaltimoperäisiä aivoverenkiertohäiriöitä sekä kroonisesta alaraajan hapenpuutteesta aiheutuneita kudoskuolioita ja siitä johtuvia tulehduksia.

Tyypillisimmät hoitomuodot

Valtimoihin kohdistuvia toimenpiteitä tehdään joko avoleikkauksina tai suonensisäisesti (endovaskulaarisesti). Perinteisesti erilaiset valtimoiden pullistumat, esimerkiksi vatsa-aortan pullistuma, hoidetaan avoleikkauksella korjaamalla suonta keinoainesuonta hyväksi käyttäen. Myös erilaiset valtimotukokset hoidetaan avoleikkauksella. Menetelmän valinta riippuu tukoksen tai pullistuman sijainnista. Avoleikkaus on edelleen monelle potilaalle paras hoitovaihtoehto.

Suonensisäisesti (endovaskulaarisesti) voidaan pullistumaa tai tukosta hoitaa ilman leikkaushaavaa, ja menetelmää käytetään esimerkiksi vatsa-aortan pullistuman sisäistutteen (stenttigraftin) asennuksessa sekä ahtaumien ja tukosten pallolaajennuksissa.

Myös verisuonivammoja hoidetaan yhä useammin suonensisäisesti. Kuitenkin laajoissa verisuonivammoissa ja vaikeissa liitännäisvammoissa ja avohaavoissa (esimerkiksi avoluumurtuma) on suonen korjaaminen avoleikkauksella, yleensä muiden kudosten leikkaushoidon yhteydessä, ainoa vaihtoehto.

Verisuonikirurgia HUS:ssa

Kaikki HUS-alueen valtimokirurgiset potilaat hoidetaan HYKS Vatsakeskuksen verisuonikirurgian linjalla joko Meilahden tornisairaalassa tai Jorvin sairaalassa. Kaikki päivystysluontoiset hoidot sekä aorttakirurgiaa ja kaulavaltimoiden kirurgiaa on keskitetty Meilahden tornisairaalaan.

Laskimokirurgisia perustoimenpiteitä tehdään Hyksissä Jorvin sairaalassa ja muualla HUS-alueella Raaseporin, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa.


Verisuonikirurgian vaativimmat hoidot
keskitetty Hyksiin

HYKS Vatsakeskuksen verisuonikirurgian linjaan on keskitetty tiettyjä erityisen vaativia toimenpiteitä HUS-piirin lisäksi koko Hyksin erityisvastuualueelta (HUS-alue sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit).

Valtakunnallisesti Hyksiin on keskitetty harvinaiset, eristettyä raajan verenkiertoa edellyttävät raajojen solumyrkkyhoidot (Isolated Limb Perfusion ILP), joiden avulla hoidetaan erityisesti raajaan laajasti levinnyttä pahanlaatuista melanoomaa. Myös pehmytkudossarkoomissa  voi ILP-hoito tulla kysymykseen.

Verisuonikirurgian linjan onkovaskulaariseen keskukseen lähetetään koko Suomen alueelta usein myös potilaita, jotka sairastavat suuriin verisuoniin kasvavia syöpiä. Lisäksi Hyksissä hoidetaan aortan korjauksessa käytetyn keinoainesuonen tulehduksen leikkaushoitoon tulevia potilaita kaikkialta Suomesta.

 

 Hoitopaikat

 

HYKS Vatsakeskus:

Meilahden tornisairaala
: Verisuonikirurginen vuodeosasto M12 
Kirurgian poliklinikka

Kirurginen sairaala
Laskimokirurgian yksikkö

Muut HUS-alueen sairaalat:

Hyvinkään sairaala:
Päiväkirurgia

Lohjan sairaala:
Päiväkirurgia

Raaseporin sairaala:
Päiväkirurgia

Porvoon sairaala:
Päiväkirurgia   

  

VERISUONITALO_yhdlogo_180 px.jpg

 

 Terveyskirjastohaku

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta