Lihavuusleikkaus ja leikkaustyypit

Yleisimmät leikkaustyypit ovat tällä hetkellä

  • mahalaukun ohitus (gastric bypass)
  • ns. hihatypistys (sleeve gastrectomia)
  • pantaleikkaus (gastric banding).

 

Mahalaukun ohitusleikkaus on perusleikkaus, ja sen tehosta pitkällä aikavälillä on eniten tutkittua tietoa. Se tehdään kaikille potilaille, mikäli erityistä estettä ei ole tai mikäli potilas ei itse toivo eri menetelmää perustellusta syystä. Mahalaukun ohitusleikkauksen avulla on mahdollista saavuttaa pysyvä painon alenema sekä oheissairauksien paraneminen tai helpottaminen.

Ohitusleikkauksessa mahalaukusta jää käyttöön 15-20 ml:n pussi, johon ohutsuoli yhdistetään. Leikkaus ohittaa pohjukaissuolen sekä n. 150 cm ohutsuolta. Leikkauksen jälkeen nälkä- ja janotuntemukset saattavat jäädä tilapäisesti pois.

Hihatypistysleikkauksesta on olemassa seurantatuloksia lyhemmältä ajalta kuin mahalaukun ohitusleikkauksesta. Nykytiedon valossa sen vaikutus painon pudotukseen ja oheissairauksiin on kuitenkin verrattavissa ohitusleikkaukseen. Typistysleikkauksen riskit ovat pienemmät kuin ohitusleikkauksessa, ja se valitaan, mikäli potilaalla on selkeästi tavallista korkeammat leikkausriskit esim. massiivisen ylipainon vuoksi (BMI yli 60) tai sydämeen tai keuhkoihin liittyvien oheissairauksien vuoksi.

Hihatypistyksessä mahalaukusta poistetaan runko-osa siten, että jäljelle jää vain kapea mahalaukkuputki sekä mahalaukun myllymäinen loppuosa, joka vie ruokaa eteenpäin. Myös tämän leikkauksen jälkeen nälkätuntemus vähenee.

Molemmat leikkaukset, sekä ohitus- että typistysleikkaus, tehdään tähystysmenetelmällä ja potilas viipyy leikkauksen jälkeen sairaalassa keskimäärin vain 1-3 päivää. Molempiin leikkauksiin liittyy omat riskinsä, uusintaleikkauksiin johtavia jälkiongelmia ilmaantuu n. 4 %:lle leikatuista. Tavallisimpia uusintaleikkauksiin johtavia jälkiongelmia ovat verenvuodot ja suoliliitosten pettäminen. Näissä tilanteissa  ruokavalio voidaan pitää nestemäisenä tavallista pidempään, ja kliiniset täydennysravintovalmisteet saattavat olla tarpeen. Leikkauk-seen liittyvä kuoleman riski on samaa luokkaa kuin sappileikkauksissa eli hyvin vähäinen.

Pantaleikkauksessa laihtumisvaikutus saadaan aikaiseksi vatsalaukun yläosan ympärille asetettavalla kurovalla pannalla. Leikkaus ei vaikuta nälkä- tai janotuntemukseen. Pantaleikkauksen vaikutus painon putoamiseen on vähäisempi kuin ohitus- tai hihatypistysleikkauksella ja komplikaatioriskit ovat suuremmat, jonka vuoksi pantaleikkauksista on pää-osin luovuttu ja pantoja asetetaan vain poikkeuksellisista syistä.