Lihavuuskirurgia


Tällä sivustolla kerrotaan lihavuusleikkaukseen valmistautumisesta, itse leikkauksesta sekä elämästä leikkauksen jälkeen.


Lihavuuden kirurginen hoito (ns. obesitaskirurgia) on osa lihavuuden hoidon kokonaisuutta. Sitä voidaan harkita, mikäli potilas on osallistunut painonhallinnan ryhmähoitoon joko perusterveydenhuollon (esimerkiksi oman terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai yksityisen lääkäriaseman ) tai erikoissairaanhoidon valvonnassa eikä se ole tuottanut riittävää tulosta, tai mikäli saavutettua laihtumistulosta (vähintään 7 %:n laihtuminen lähtöpainosta) ei ole kyetty säilyttämään.

Lihavuusleikkauksen mahdollisuus arvioidaan HUS-alueella, potilaan asuinpaikasta riippuen, Hyksin Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden endokrinologian poliklinikoilla sekä Hyvinkään, Lohjan ja osin Porvoon sairaaloiden sisätautien poliklinikoilla.

HUS-alueen lihavuuskirurgiset toimenpiteet on keskitetty HYKS Vatsakeskuksen Meilahden tornisairaalan yksikköön. 


 

 Hoitopaikat

 

 

HYKS Vatsakeskus
 

 

Meilahden tornisairaala:

Osasto M13
Kirurgian poliklinikka

Endokrinologia  

 

 

Painonhallintatalo.fi