Vanhuspsykiatria

Vanhusten mielenterveyden häiriöt ovat varsin yleisiä. Vanhuksilla tavataan samoja mielenterveyden häiriöitä kuin keski-ikäisilläkin.
 
Vanhuksilla esiintyy enemmän elimellisiin sairauksiin liittyviä psykiatrisia oireita. Näiden oireiden syiden selvittely ja nopea hoidon aloittaminen on ensisijaista vanhuspsykiatriassa.
 
Vanhuspsykiatriassa hoidetaan vakavasta masennustilasta tai muusta mielialahäiriöstä kärsiviä vanhuksia, myöhäisiän psykoottistasoista häiriötä sairastavia potilaita sekä dementiapotilaita, joilla on vanhuspsykiatrista erityisosaamista vaativia liitännäisoireita sekä potilaita, joiden hoito vaatii erotusdiagnostista selvittelyä.
 
Tutkimus ja hoito alkaa usein vanhuspsykiatrian poliklinikalla. Siellä voidaan toteuttaa lyhyet hoitojaksot, jälkipolikliiniset käynnit, konsultaatiot ja hoitosuositusten laatimiset sekä monimutkaisten oikeuskelpoisuusarvioiden teko ja hoitoyhteisöjen neuvonta.
 
Vanhuspsykiatrian tutkimus- ja hoito-osastoilla hoidetaan akuuteista psykiatrisista ongelmista kärsiviä vanhuspotilaita, silloin kun pelkkä avohoito ei riitä. Potilaat ohjautuvat osastolle vanhuspsykiatrian poliklinikan kautta lähetteellä tai päivystyksestä. Hoitoaika osastolla on yksilöllinen - keskimäärin noin 3-6 viikkoa.