Listautuminen circumcision palveluntuottajaksi

Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin. Lain tavoitteena on lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä.

Hyväksyminen palveluntuottajaksi edellyttää ilmoittautumista.  Sen perusteella HUS harkitsee, hyväksytäänkö ilmoittautuja circumcision (KHG10) palvelusetelituottajien listalle.

Hyväksyminen tuottajaksi edellyttää sitoutumista liitteenä olevan circumcisiota koskevan sääntökirjan ehtoihin ja velvoitteisiin. HUS varaa itselleen oikeuden päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä.

Palvelusetelin saaneet potilaat valitsevat hoitopaikkansa tältä listalta.
Palvelusetelituotannon on käynnistyttävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä.

Palvelusetelin arvo ja hintakatto

Palvelusetelin arvo on 550  euroa. Sen lisäksi palveluntuottaja voi periä potilaalta hoidon omavastuuosuuden 64,20 euroa. Yhteenlaskettu palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus saa olla siis korkeintaan 614,20 euroa. Tällä summalla potilaan tulee saada sääntökirjassa määritelty vasektomia.
 
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla oheinen täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä siihen liittyvä vakuutus yrityksen tiedoista postitse  osoitteeseen:

HUS Keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS

tai sähköpostilla keskuskirjaamo(at) hus.fi.

Hakemukseen tulee merkitä näkyvästi ”Circumcision palveluseteli”
 

 Materiaalit

 
 

 Hoitopalautteiden toimitusosoite

 
​HYKS Peijaksen sairaala
Kirurgian poliklinikka
Urologian erikoisala - palveluseteliasiat
PL 900, 00029 HUS