Palveluseteli esinahan ahtauden korjausleikkauksessa (Circumcisio)

​Palveluseteli on toimintamuoto, joka täydentää HUS:n omaa kliinistä toimintaa. Palveluseteleitä voidaan antaa leikkausjonossa oleville potilaille tilanteissa, joissa oma kapasiteettimme ei riitä hoidon toteuttamiseen hoitotakuulain mukaisesti. Palveluseteliä ei potilas itse voi valita tai pyytää.

Tavoitteenamme on tarjota potilaillemme laadukasta hoitoa sekä lisätä hoidon saatavuutta joustavasti ja lyhentää näin odotusaikoja.


Palvelusetelin arvo ja hintakatto

Esinahan ahtauden korjausleikkauksen palveluseteli on arvoltaan 550 euroa, ja yksityisen palveluntuottajan hintakatto leikkaukselle on 614,20 euroa. Potilaan omavastuu on enintään 64,20 euroa eli sama kuin HUS:n vastaavan palvelun asiakasmaksu.

Palvelusetelillä tuotettu toimenpide on siis potilaalle samanhintainen vaihtoehto kuin HUS:n tarjoama hoito. Lain mukaan potilas voi myös kieltäytyä palvelusetelistä ja asettua HUS:n omaan jonoon.

Otettuaan palvelusetelin vastaan potilas voi valita toimenpidepaikan HUS:n yhteistyökumppaneiksi listautuneiden palveluntuottajien joukosta. Saatuaan postitse palvelusetelin potilas tilaa ajan toimenpiteeseen valitsemaltaan tuottajalta ja sopii ajankohdasta ja muista yksityiskohdista tuottajan kanssa. Potilas voi halutessaan myös ostaa palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Kuten kaikissa julkisen sairaanhoidon palveluissa, potilaalla on potilaslain mukaiset oikeudet. Hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palvelun tuottajalle, mikäli on tyytymätön palvelusetelillä hankkimaansa palveluun.

Palveluntuottajat

HUS hyväksyy ja valvoo palveluntuottajia. Tällä sivustolle kootaan linkit listautuneet ja hyväksymiemme palveluntuottajien internet-sivuille (katso oikeasta sarakkeesta):​
 

 Palveluntuottajat

 
Tähän päivitetään hyväksytyt palveluntuottajat