Palveluseteli miehen sterilisaatioleikkauksissa (Vasektomia) HYKS sairaanhoitoalueella

Palveluseteli on toimintamuoto, joka täydentää HUS:n omaa kliinistä toimintaa. Palvelusetelillä HUS Vatsakeskus hankkii toimenpiteen ulkopuoliselta palvelusetelituottajaksi listautuneelta tuottajalta. Palveluseteleitä voidaan jonotilanteen ja palveluseteleihin varatun budjetin pohjalta antaa osalle leikkausjonossa olevista potilaista tilanteissa, joissa oma kapasiteettimme ei riitä hoidon toteuttamiseen kohtuullisessa ajassa. Palveluseteliä ei potilas itse voi valita tai pyytää. 
Miehen sterilisaatioleikkaukset eivät ole sairauden hoitoa, eivätkä kuulu hoitotakuun alaisiin toimenpiteisiin. ​

Tavoitteenamme on tarjota potilaillemme laadukasta hoitoa sekä lisätä hoidon saatavuutta joustavasti ja lyhentää näin odotusaikoja.


Palvelusetelin arvo ja hintakatto

Vasektomian palveluseteli on arvoltaan 484 euroa, ja yksityisen palveluntuottajan hintakatto leikkaukselle on 516,10 euroa. Potilaan omavastuu on enintään 32,10 euroa eli sama kuin HUS:n vastaavan palvelun asiakasmaksu. Palvelusetelillä tuotettu toimenpide on siis potilaalle samanhintainen vaihtoehto kuin HUS:n tarjoama hoito. Lain mukaan potilas voi myös kieltäytyä palvelusetelistä ja asettua HUS:n omaan jonoon.

Otettuaan palvelusetelin vastaan potilas voi valita toimenpidepaikan HUS:n yhteistyökumppaneiksi listautuneiden palveluntuottajien joukosta. Saatuaan postitse palvelusetelin potilas tilaa ajan toimenpiteeseen valitsemaltaan tuottajalta ja sopii ajankohdasta ja muista yksityiskohdista tuottajan kanssa. Potilas voi halutessaan myös ostaa palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Kuten kaikissa julkisen sairaanhoidon palveluissa, potilaalla on potilaslain mukaiset oikeudet. Hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palvelun tuottajalle, mikäli on tyytymätön palvelusetelillä hankkimaansa palveluun.

Palveluntuottajat

HUS hyväksyy ja valvoo vasektomiatoimenpiteen palveluntuottajia. Tällä sivustolle kootaan linkit listautuneet ja hyväksymiemme palveluntuottajien internet-sivuille (katso oikeasta sarakkeesta).​​
 

 palvelusetelituottajat