Urologia

Urologia on kirurgian erikoisala, johon kuuluu miesten ja naisten munuaisten ja virtsateiden sekä miesten sukuelinten sairauksien tutkimus ja kirurginen ja lääkkeellinen hoito. Merkittävä osa urologiasta on syövän hoitoa. Kirurgisesti hoidettavia sairauksia ovat mm. munuaisten, virtsarakon ja eturauhasen kasvaimet, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, virtsatiekivet, virtsateiden vammat ja arpikuroumat.

Urologiaan kuuluvat myös miesten ja naisten toiminnallisten virtsaamishäiriöiden ja virtsanpidätyshäiriöiden tutkimukset ja hoidot. Lisäksi erikoisalaan kuuluu miesten sukuelinten hormonaaliset, toiminnalliset ja lisääntymiskykyyn vaikuttavat häiriöt (andrologia). Lasten urologisten sairauksien hoidosta vastaavat lastenkirurgit Lastenklinikalla.

Yleisimmät ja vaativimmat urologiset sairaudet

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on yleisin miesten virtsaamishäiriöitä aiheuttava sairaus. Toinen keskeinen sairaus on virtsa- ja sukuelinten syöpä, etenkin eturauhassyöpä. 

Vaativimpia urologian toimenpiteitä ovat virtsarakon radikaalipoistoleikkaukset ja korvaavan virtsarakon rakentaminen ohutsuolesta, kookkaiden munuaiskasvainten leikkaukset ja vatsaontelon takaisen tilan etäpesäkkeiden poisto kives- ja penissyöpäpotilailta. Myös virtsateiden korjaava kirurgia, virtsaputken ahtaumien hoito, virtsaputken keinosulkijaproteesileikkaukset, sukupuolenkorjausleikkaukset sekä laparoskooppisesti ja robottiavusteisesti tehtävät tähystysleikkaukset vaativat erityisperehtyneisyyttä.

Päivystyksellisesti hoidettavat urologiset vaivat

Päivystyksellistä urologista hoitoa vaativista vaivoista yleisimpiä ovat virtsakivet, miesten virtsateiden vakavat tulehdukset, virtsaumpi, virtsateiden verenvuodot sekä munuaisten, virtsateiden ja sukuelinten vammat.

Tyypillisimmät hoitomuodot

Urologiassa suuri osa toimenpiteistä voidaan tehdä tähystyksellisesti virtsateiden tai vatsaontelon tähystimiä käyttäen. Lukumääräisesti suurin toimenpideryhmä on eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito virtsatietähystyksessä (toimenpiteinä TURP ja PVP-laser). Hyksissä valtaosa (> 90 %) noin 200:sta vuosittaisesta eturauhassyövän vuoksi tehtävästä eturauhasen poistoleikkauksesta tehdään robottiavusteista tähystyskirurgiaa hyödyntäen.

Perinteisellä avokirurgialla hoidetaan kuitenkin edelleen merkittävä osa mm. kookkaiden munuaiskasvainten ja ei-pinnallisen virtsarakkosyövän leikkauksista.

Virtsakiviä hoidetaan tähystys- ja avoleikkaustoimenpiteiden lisäksi myös kehon ulkoisella virtsakivien murskauksella.

Suuressa osassa urologisia sairauksia käytetään myös lääkehoitoja.

Urologia HUS-alueella ja Hyksin erityisvastuualueella

Urologian erikoisalan potilaita tutkitaan ja hoidetaan HUS-alueella HYKS Vatsakeskuksen yksiköissä Peijaksen sairaalassa ja Meilahden tornisairaalassa sekä lisäksi Hyvinkään, Raaseporin, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa.

HYKS Vatsakeskuksen urologian linja vastaa HYKS-alueen (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa) potilaidensa lisäksi vaativimmista urologisista toimenpiteistä sekä erityistutkimuksista ja -hoidoista Hyksin erityisvastuualueella (HUS-alue sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit).

Valtakunnalliset vastuut

Oman erityisvastuualueen ulkopuolelta HYKS Vatsakeskuksen urologian linjaan lähetetään potilaita mm.

  • vaativiin virtsaputkiahtaumien leikkauksiin
  • kookkaiden suurien verisuonien alueelle kasvavien munuaiskasvainten leikkauksiin
  • virtsakivitoimenpiteisiin (ulkoinen virtsakivien murskaus ESWL ja munuaisaltaan kookkaiden kivien poisto tähystyksessä) sekä
  • robottiavusteisiin urologisiin tähystysleikkauksiin.

 

Urologian linjan asiantuntijat osallistuvat myös Hyksin plastiikkakirurgian linjan valtakunnallisesti keskitettyihin sukupuolenkorjausleikkauksiin ja näiden potilaiden jälkiseurantaan.

 

 Hoitopaikat

 

HYKS Vatsakeskus:
Meilahden tornisairaala:

Urologian poliklinikka
Osasto M13   


Peijaksen sairaala:
Osasto K1
Kirurgian poliklinikka
Päiväkirurgia

 ------------

Muut HUS-sairaalat


Porvoon sairaala:

Kirurgian vuodeosasto 4
Päiväkirurgia
Kirurgian poliklinikka 
 

 Tietoa potilaalle