Haluatko auttaa kartuttamaan tietoa lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta?


Miksi tietoa tarvitaan lisää? 

Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja kulkeutuvat sikiöön. Valtaosasta lääkkeistä ei kuitenkaan ole riittävästi tutkimustietoa, jotta turvallisuutta ja riskejä voisi arvioida luotettavasti. Onneksi kuitenkin vain harvan lääkkeen tiedetään olevan selkeästi haitallisia sikiön kehitykselle.

  • ​Raskaana olevia ei eettisistä syistä johtuen oteta mukaan kliinisiin lääketutkimuksiin.
  •  Uusista lääkkeistä tietoa kertyy lähinnä käytön myötä, eli silloin, kun raskaus alkaa suunnittelematta, tai kun lääkehoito on katsottu äidille välttämättömäksi.
  • Raskauden aikainen lääketurvallisuutta koskeva tutkimus on haasteellista myös siksi, että yksittäistä lääkettä käyttäviä äitejä voi olla vähän, eikä riskiä voida siitä syystä arvioida. 
  • Teratologinen tietopalvelu kerää tunnisteetonta tietoa raskauden aikana tapahtuvista lääkealtistuksista. Tietoa käytetään yhdessä Euroopan ja Pohjois-Amerikan teratologisten tietopalveluiden keräämän tiedon kanssa raskauden aikaisen lääkityksen turvallisuutta koskevaan tutkimukseen. Yhteistyö muiden keskusten kanssa mahdollistaa kerätä tietoa suuremmista käyttäjämääristä, jolloin tutkimuksen ja riskin arvion luotettavuus kasvaa.

 

Miten voit auttaa meitä keräämään tätä tärkeätä tietoa? 

Sovellut seurantatutkimukseen, jos olet raskaana raskauden alkuvaiheessa (ensimmäinen kolmannes) tai jos sinulla on uusi lääke käytössä, jonka käytöstä on vähän raskauden aikaista kokemusta.  Kun soitat Teratologiseen tietopalveluun, sinulta kysytään, haluatko osallistua seurantaan.  Käytännössä seuranta tapahtuu lähettämällä äidille seurantalomake pari kuukautta lasketun ajan jälkeen. Seurantalomakkeessa kysytään perustiedot raskauden aikana käytetyistä lääkkeistä, raskauden ja synnytyksen kulusta, sekä lapsen tiedot. Lomake on selkeä, ja sen täyttäminen vie n. 10 minuuttia. Lomakkeessa ei ole tunnisteellista henkilötietoa. Teratologinen tietopalvelu kerää seurantatiedot luottamuksellisesti, ja kaikki puhelun yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistuvat sähköisestä tietokannasta lomakkeen palautuksen jälkeen. Osallistuminen seurantaan on täysin vapaaehtoista.

 Kts. myösTERATOLOGINEN_TIETOPALVELU_Tutkimusrekisteriseloste.docxTutkimusrekisteriseloste

Osallistumalla voit olla mukana kartuttamassa tätä tärkeää tietoa, josta on myöhemmin hyötyä myös muille tuleville äideille!

 

Osallistumalla seurantaan ja palauttamalla seurantalomakkeen voit osaltasi auttaa keräämään tärkeää tietoa lääkkeiden käytön turvallisuudesta raskauden aikana. Kyseessä ei ole lääketutkimus - keräämme vain tietoa yleisesti niistä lääkkeistä, joita äiti muutenkin raskauden aikana käyttää. Tarvitsemme tutkimukseen mukaan myös verrokki-äitejä, joilla ei ole mitään lääkitystä käytössä, tai joiden käyttämistä lääkkeistä on jo olemassa riittävästi tutkittua tietoa arvioimaan ne turvallisiksi.

Nimettömiä tietoja käytetään tilastollisissa tutkimuksissa yhteistyössä muiden Euroopan ja Pohjois-Amerikan teratologisten tietopalveluiden kanssa. Teratologinen tietopalvelu on osallistunut näihin tutkimuksiin mm. masennuslääkkeiden, reumalääkkeiden ja epilepsialääkkeiden osalta. Tutkimukset ovat tuoneet tärkeätä lisätietoa lääkkeiden turvallisuudesta, ja ne on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä lääketieteen alan lehdissä.

Voit halutessasi osallistua seurantatutkimukseen soittamalla meille, jos kysymyksesi koskee alkuraskauden aikaista lääkkeen käyttöä tai muuta ulkoista altistusta. Sinulta kysytään perustiedot aiempaa terveystaustaasi sekä raskauttasi ja raskauden aikaista mahdollista lääkitystä koskien. Samalla saat ystävällistä ja asiantuntevaa neuvontaa. 

 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin ma & pe klo 9-13, 

ti & to klo 9-15 ja ke klo 12-16

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu)