Raskaus ja imetys: Tupakointi


Tupakka- mitä se on?

Tupakka valmistetaan kuivattamalla Nicotina- kasvin lehtiä ja sitä käytetään polttamalla, nuuskaamalla tai pureskelemalla. Nikotiinin lisäksi tupakan savussa on yli 3000 kemikaalia ja toksiinia, muun muassa tervaa, arseenia, lyijyä ja hiilimonoksidia. Monet näistä aineista kulkeutuvat istukan kautta sikiöön, vähentävät välttämättömien ravintoaineiden ja hapen kulkeutumista sikiöön ja voivat olla sikiölle haitallisia. Kaikkia tupakkatuotteita on syytä välttää raskauden aikana.
 
Voiko tupakointi heikentää hedelmällisyyttä?

Tupakointi kannattaa lopettaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Raskaaksi tulo tupakoivalla naisella voi olla vaikeampaa ja kestää pidempään kuin ei-tupakoivalla naisella. Tutkimustulosten mukaan jopa yli 10 % hedelmättömyydestä johtuu tupakoinnista. Tupakointi lisää myös kohdun ulkopuolisen raskauden riskiä. Tupakan haitallisuus hedelmällisyyteen on ohimenevää; kun nainen lopettaa tupakoimisen hedelmällisyys palautuu.
 
Lisääkö tupakointi keskenmenoriskiä?

Tutkimusten mukaan tupakointi lisää keskenmenoriskiä noin kaksinkertaiseksi tupakoimattomiin verrattuna. Nikotiini supistaa verisuonia ja heikentää verenvirtausta kohdussa ja istukassa, jolloin sikiön hapensaanti häiriintyy. Tästä voi olla seurauksena lisääntynyt keskenmenoriski.
 
Aiheuttaako tupakointi epämuodostumia?
 
Yksittäisissä tutkimuksissa on tullut esiin, että tupakoinnista johtuva verenkierron häiriintyminen saattaa lisätä epämuodostumien, kuten huulisuulakihalkion ja sydänvikojen riskiä. Tieto on kuitenkin ristiriitaista.  
 
 
Aiheuttaako tupakointi muita ongelmia raskaudessa?

Äidin tupakointi lisää selvästi ennenaikaisuuden riskiä. Tupakointi vaikuttaa myös sikiön kasvuun hidastavasti ja aiheuttaa pienipainoisuutta, joka voi olla yhteydessä muihin ongelmiin. Jos äiti lopettaa tupakoinnin ennen raskauden puoltaväliä, sikiön kasvu normalisoituu. Tupakoivilla äideillä on myös selvästi suurempi riski muillekin raskaus- ja synnytyskomplikaatioille, kuten etisistukalle (istukka tukkii synnytyskanavan), istukan ennenaikaiselle irtoamiselle, verenvuodolle ja kohtukuolemalle. Tupakointi vähentää myös vastustuskykyä ja altistaa siten infektioille. Raskauden aikaisen tupakoinnin on osoitettu vaikuttavan haitallisesti myös sikiön aivojen kehitykseen.
 
Perinataalikuolleisuudella tarkoitetaan sikiön menehtymistä kohtuun tai vastasyntyneen kuolemaa seitsemän vuorokauden kuluessa syntymästä. Raskaudenaikainen tupakointi lisää perinataalikuolleisuuden riskin noin 1,5-kertaiseksi. Raskauden aikainen tupakointi lisää selvästi myös kätkytkuoleman riskiä.
 
Tupakoin 5 savuketta päivässä. Onko tämä määrä haitallinen sikiölle?

Tupakointiin liittyvät riskit raskauden aikana ovat yhteydessä siihen kuinka monta savuketta äiti polttaa. Mitä enemmän äiti polttaa, sitä suurempi on riski raskauskomplikaatioille ja sikiöhaitoille. Jo savukkeiden määrän vähentäminen on hyödyksi sekä vauvalle että äidille. Tiedetään kuitenkin että jo parikin savuketta päivässä vähentää sikiön hapensaantia sekä välttämättömien ravintoaineiden saantia. Parasta sekä äidille että sikiölle onkin lopettaa tupakointi kokonaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa
 
Olen raskausviikolla 25 ja olen tupakoinut koko raskauden. Onko nyt jo liian myöhäistä lopettaa?
 
Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, eikä missään raskauden vaiheessa ole liian myöhäistä. Sikiö hyötyy joka hetkestä, jolloin äiti on polttamatta.
 
Voiko tupakasta vierottamiseen tarkoitettuja valmisteita käyttää raskauden aikana?

Nikotiinikorvaushoitoa voidaan harkita, jos äiti tupakoi raskauden aikana eikä yrityksistä huolimatta ole pystynyt lopettamaan tai vähentämään tupakointia. Raskauden aikaisen nikotiinikorvaushoidon käytön tulisi kuitenkin aina tapahtua lääkärin tai terveydenhoitajan seurannassa. Ensisijaisesti tulisi suosia lyhytvaikutteisia nikotiinivalmisteita, kuten purukumia tai suihkeita. Laastaria voidaan harkita joissain tilanteissa, jos annostelutarve on tiheää. Laastari tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa yöksi. Nikotiinikorvaushoidon aikana tupakointia pitää ehdottomasti välttää, koska nikotiinipitoisuudet voivat nousta huomattavan korkeiksi. Muita lääkkeellisiä hoitoja ei ainakaan toistaiseksi suositella raskauden aikaisen tupakanpolton vierotukseen.
 
Voiko tupakointi raskauden aikana aiheuttaa lapselle pitkäaikaisongelmia?

Nikotiini ja muuta tupakan haitalliset aineet vaikuttavat haitallisesti aivojen kehitykseen. Tupakoivien äitien vastasyntyneillä lapsilla on todettu pään kasvun hidastumista ja muutoksia aivojen rakenteissa ja toiminnassa. Jo alkuraskauden aikainen tupakointi näyttää olevan yhteydessä vastasyntyneen pienempään pään ympärysmittaan.​ Useissa tutkimuksissa on myös tullut esille raskauden aikaisen tupakoinnin yhteys lapsen myöhemmällä iällä esiin tuleviin oppimisvaikeuksiin sekä aktiivisuuden ja tarkkavaisuuden häiriöihin. 

 
Voiko vastasyntyneellä olla vieroitusoireita tai muita ongelmia, jos äiti on tupakoinut loppuraskaudessa?

Raskauden viimeisten viikkojen aikana tupakoivien äitien vastasyntyneillä on kuvattu vieroitusoireita, kuten ärtyneisyyttä, jäykkyyttä ja vapinaa. Oireet ovat olleet ohimeneviä ja korjaantuneet ilman lääkkeellistä hoitoa. Tupakoivan äidin vastasyntyneellä on suurempi vaara joutua vastasyntyneen valvonta- tai teho-osastolle kuin tupakoimattomien äitien lapsilla.  Kätkytkuoleman vaara on viisinkertainen verrattuna tupakoimattomien äitien lapsiin. 

 
Onko nuuska turvallisempi vaihtoehto kuin tupakka?

Nuuska sisältää jauhettua tupakkaa ja makuaineita.  Kuten tupakkakasvi, se sisältää siten lukuisia kemikaaleja ja toksiineja, joista osa on myös syöpävaarallisia aineita. Haitoiltaan nuuska on verrattavissa tupakanpolttoon. Vaikka nuuskatessa ei tapahdu altistumista haitalliselle palamistuotteille kuten häkä, nuuska aiheuttaa jopa pidempikestoisen nikotiinihuipun elimistössä kuin tupakointi. Nikotiini supistaa voimakkaasti verisuonia, ja voi haitata sikiön hapensaantia.  Nuuskaamisen on todettu lisäävän sikiökuoleman ja ennenaikaisuuden riskiä sekä preeklampsian (raskausmyrkytys) riskiä.
 
 
Voinko kuitenkin käyttää sähkötupakkaa? 
 
Sähkötupakan käyttöä ei suositella raskauden aikana. Se ei ole tupakointiin verrattuna turvallisempi vaihtoehto. Sähkötupakan käyttö on uusissa tutkimuksissa arvioitu yleisiltä terveysvaikutuksiltaan yhtä haitalliseksi kuin tupakointi. Nesteiden koostumus voi vaihdella suuresti, eikä tuotteiden sisältöä valvota järjestelmällisesti. Nesteissä voi olla huomattavan korkeita nikotiinipitoisuuksia, ja neste voi sisältää muitakin sikiön kannalta haitallisia aineita. Sähkötupakan nesteistä on löydetty mm. lääkeainejäämiä, synteettisiä huumausaineita, raskasmetalleja ja syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Käyttöä tulee siksi ehdottomasti välttää kokonaan sekä raskauden että imetyksen aikana.
 
Voiko imetyksen aikana tupakoida?

Tupakointia pitäisi välttää myös imetyksen aikana. Äidin tupakointi altistaa lapsen syöpää aiheuttaville aineille sekä äidinmaidon kautta että epäsuorasti. Nikotiini ja tupakan muutkin haitalliset aineet kulkeutuvat maitoon ja voivat vaikuttaa imeväiseen. Lisäksi passiivinen tupakointi lisää lapsen riskiä sairastua infektioille.
 
Nikotiinipitoisuus maidossa on korkeimmillaan noin tunnin kohdalla tupakoinnin jälkeen, joten vähintään 2 tunnin imetystaukoa suositellaan. Suositus on perusteltu nikotiinialtistuksen vähentämisen kannalta, mutta muiden haitallisten kemiallisten aineiden kannalta tauon pituutta ei voi määrittää.
 
Sähkötupakan käyttöön liittyvät samat varoitukset kuin tupakointiin. Käyttöä pitäisi välttää imetyksen aikana.

 
Voiko tupakasta vierottamiseen tarkoitettuja valmisteita käyttää imetyksen aikana?

Nikotiinikorvaushoito on mahdollista imetyksen aikana. Nikotiinikorvaushoidossa imeväisen altistuminen tupakansavun muille haitallisille kemiallisille aineille jää tapahtumatta. Koska nikotiini kulkeutuu maitoon, purukumin tai inhalaatiovalmisteen käytön yhteydessä suositellaan mahdollisuuksien mukaan 2-3 tunnin taukoa ennen imetystä.
 
Muita lääkkeellisiä hoitoja ei suositella imetyksen aikaisen tupakanpolton vierotukseen.

 
 
 

 

 

 Lue lisää: