Raskaus ja imetys: Huumevierotushoito


Raskaus ja huumevierotushoito


Buprenorfiini-, buprenorfiini-naloksoni -yhdistelmä-, ja metadonihoito ovat käytössä opioidiriippuvuuden hoidossa myös raskauden aikana. Tarkassa valvonnassa hoito on turvallista ja sitä voidaan jatkaa koko raskauden ajan. Hoitoa ei pureta ennen synnytystä, vaikka huumevierotuksessa käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa vastasyntyneelle pitkäänkin kestäviä vierotusoireita. Lapsen seuranta oireiden varalta on tärkeää.
 

Imetys ja huumevierotushoito


Buprenorfiini ja metadoni erittyvät maitoon vain vähän, eikä korvaushoito yleensä ole este imetykselle. Myös buprenorfiini-naloksoni -yhdistelmän käytön aikana on yleensä mahdollista imettää. Näiden lääkkeiden väärinkäyttö sekä samanaikainen huumeiden käyttö on kuitenkin ehdoton este imetykselle. Päätös imettämisestä on tehtävä hoitavan lääkärin kanssa, ja lapsen seuranta on välttämätöntä mahdollisten haittojen toteamiseksi.
 
 

 Lue lisää: