Raskaus ja imetys: Huumeet


Päihteiden vaikutus hedelmällisyyteen

 
Erilaisten päihteiden käyttö tulisi lopettaa jo silloin kun suunnittelee raskautta. Sekä tupakoitsijoilla että runsaasti alkoholia käyttävillä raskaaksi tuleminen kestää kauemmin kuin muilla ja keskenmenoriskikin on heillä suurempi. Vaikutus ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan hedelmällisyys palaa nopeasti sen jälkeen kun tupakan ja alkoholin käyttö lopetetaan. 

Huumeiden käyttö saattaa alentaa sekä naisten että miesten hedelmällisyyttä. Kannabis alentaa hedelmällisyyttä usealla eri tavalla – se saattaa vaikuttaa ihmisen hormonitoimintaan, häiritä kuukautiskiertoa ja se saattaa myös lisätä keskenmenon riskiä. Myös opiaatit saattavat alentaa hedelmällisyyttä vaikuttamalla aivolisäkehormonien eritykseen. Muista huumeista ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka ne vaikuttavat hedelmällisyyteen. Muuntohuumeiden vaikutuksista ihmisen elimistössä ei ole tietoa, joten niiden vaikutuksia hedelmällisyyteen ei voi edes arvailla.
 


Raskaus ja huumeet

 
Raskaus ja huumeet eivät sovi yhteen. Huumeiden aiheuttamien suorien sikiöhaittojen lisäksi huumeidenkäyttöön liittyy lukuisia ongelmia äidin kautta, jotka voivat välittyä raskauteen ja sikiöön. Esimerkkejä tällaisista ongelmista ovat suonensisäisiä huumeita käyttävillä neulojen välityksellä tarttuvat infektiot (hepatiitti B, HIV), muden päihteiden käyttö sekä yksipuolinen ravinnonsaanti. Huumeidenkäyttäjän raskaus on selkeä riskiraskaus. Jos raskaus alkaa huumeiden käytön aikana, kannattaa ottaa pikaisesti yhteys neuvolaan, jossa kartoitetaan tilanne ja tarvittaessa voidaan ohjata äiti eteenpäin hoitoon, jossa motivoidaan päihteettömyyteen ja tarvittaessa aloitetaan huumevierotushoito.
 
Kannabis-tuotteiden (hasiksen ja marihuanan) käyttö voi vaikuttaa sikiön kasvuun haitallisesti. Tetrahydrokannabinoli (THC) kulkeutuu istukan läpi, ja kannabis aiheuttaa tupakanpolttoon verrattuna korkeammat hiilimonoksidi-pitoisuudet verenkiertoon, jolloin sikiön hapensaanti voi kärsiä. Kannabiksen käyttö lisää tupakoinnin tavoin selvästi sikiökuoleman riskiä. Tutkimukset viittaavat siihen, että altistuminen sikiökaudella voi aiheuttaa pysyviä muutoksia kehittyvän keskushermoston toiminnassa.
 
Kokaiini ja amfetamiinijohdokset (myös ekstaasi) vaikuttavat verisuonia supistavasti. Istukkaverenkierron häiriintyminen voi johtaa alkion tai sikiön tilapäiseen hapenpuutteeseen ja edelleen elinten kehitys- tai kasvuhäiriöihin sekä muihin ongelmiin. Amfetamiinin ja ekstaasin käyttöön raskauden aikana saattaa liittyä lisääntynyt riski sydämen kehityshäiriöihin. Ennenaikaisuus, istukan ennenaikainen irtoaminen ja sikiökuoleman riski liittyvät amfetamiinijohdosten ja kokaiinin käyttöön. Kokaiinia käyttävän äidin vauva voi olla jäykkä ja vavisteleva. Itkuääni on usein kimeä (”stiff baby syndrome”). Vaikutusmekanismista johtuen kaikkien näiden aineiden käyttöön alkuraskaudessa liittyy potentiaalinen riski epämuodostumista. Myös pitkäaikaisvaikutukset kehittyvään keskushermostoon ovat mahdollisia.
 
Heroiinin käyttöön liittyy selkeä pienipainoisuuden ja sikiökuoleman riski. Vastasyntyneen vierotusoireet voivat olla vaikeita, ja ne voivat ilmaantua vasta kuukauden kuluttua syntymän jälkeen.
 
LSD:n käyttöön saattaa liittyä kohonnut epämuodostumariski. Pysyvät haitalliset vaikutukset sikiön kehittyvään keskushermostoon ovat mahdollisia.


 

Imetys ja huumeet

 
Huumeita käyttävä äiti ei saa imettää.
 
Hasiksen ja marihuanan vaikuttava aine THC kertyy maitoon siten, että maidossa pitoisuus voi olla lähes kymmenkertainen äidin verenkierrosta mitattaviin pitoisuuksiin verrattuna. THC varastoituu rasvakudokseen ja sen poistuminen elimistöstä kestää pitkään, jopa kuukausia. Säännöllinen altistus voi vaikuttaa haitallisesti lapsen keskushermoston kehitykseen, joten kannabista käyttävä äiti ei saa imettää.
 
Kokaiini, ekstaasi ja amfetamiini voivat aiheuttaa käyttäjälleen pysyviä hermostovaurioita ja henkeä uhkaavia verenkiertoelimistön ongelmia. Samat riskit koskevat imeväistä. Äidinmaidosta lapsi voi saada vahingollisen annoksen ainetta, joten äiti ei saa imettää.
 
Heroiini kertyy maitoon ja pitoisuus maidossa voi olla moninkertainen äidin pitoisuuksiin verrattuna. Heroiini hajoaa elimistössä morfiiniksi, joka kertyy maitoon. Altistus aiheuttaa imeväiselle selkeän vaaran, joten heroiinia käyttävä äiti ei saa imettää.
 
LSD kulkeutuu keskushermostoon ja aiheuttaa lapselle selkeän riskin. LSD:tä käyttävä äiti ei saa imettää.
 


 

 Lue lisää: