Raskaus ja imetys: Alkoholi

 

Alkoholi- mitä se on?

Alkoholi on päihde, joka nautittuna lamauttaa keskushermoston toimintaa eli humalluttaa. Alkoholijuomat, kuten siiderit, oluet, viinit ja viinat sisältävät alkoholia vaihtelevin määrin. Yhdessä alkoholiannoksessa on 12g 100 % alkoholia, joka vastaa 12cl viiniä, pientä pulloa keskiolutta tai siideriä tai 4cl viinaa. Kaikki alkoholijuomat ovat haitallisia sikiölle.  
 
 
Voiko alkoholin juominen heikentää hedelmällisyyttä?
 
Joidenkin tutkimusten mukaan runsas alkoholin juominen voi heikentää hedelmällisyyttä. Raskaus on käynnissä jo ennen kuin kuukautiset jäävät pois ja luotettavaa raskaustestiä voidaan tehdä, joten alkoholin käyttöä kannattaa välttää kokonaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa.

 

Onko olemassa alkoholimäärää, jonka voin turvallisesti nauttia raskauden aikana?

Turvallista rajaa raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei tunneta.  Alkoholi kulkeutuu vapaasti istukan läpi sikiöön ja sikiön alkoholipitoisuus vastaa äidin pitoisuutta.  Yksilölliset perimään liittyvät erot alkoholin metaboliassa ja sikiön herkkyys vaikuttavat siihen millaiset vauriot alkoholi aiheuttaa ja kenelle niitä tulee. Turvallisin vaihtoehto on pidättäytyä alkoholin käytöstä kokonaan raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien sekä koko raskauden ajan.
 
 
Onko alkoholi kielletty kaikissa raskauden vaiheissa?

Alkoholi on haitallinen sikiölle läpi koko raskauden eikä sitä pidä käyttää missään raskauden vaiheessa. Alkoholi on erityisen haitallista aivojen kehitykselle. Sikiön keskushermosto kehittyy koko raskauden ajan ja on herkkä alkoholin aiheuttamille vaurioille varhaisesta alkuraskaudesta loppuraskauteen saakka. Alkoholilla on myös sikiön kasvua hidastava vaikutus.
 
 
Aiheuttaako alkoholi epämuodostumia?
 
Kyllä, alkoholi lisää epämuodostumariskiä. Lisäksi alkoholi on yksi merkittävimpiä kehitysviiveen aiheuttajia. Äidin runsas ja/tai toistuva alkoholin käyttö raskauden aikana voi pahimmillaan aiheuttaa sikiön alkoholioireyhtymän eli FAS:n. Sikiön alkoholioireyhtymällä tarkoitetaan sikiövauriota, johon kuuluvat pienipäisyys, kehitysviive, kasvun hidastuminen sekä tyypilliset, poikkeavat kasvon piirteet. Kehitysviiveen vaikeusaste voi vaihdella lievistä oppimis- tai käytöshäiriöistä vakavaan kehitysvammaan.
 
Lisääkö alkoholi keskenmenoriskiä?

Tutkimusten mukaan raskaudenaikainen alkoholin käyttö lisää selvästi keskenmenon ja sikiön kohtukuoleman riskiä.
 
 
Olen juuri tehnyt positiivisen raskaustestin. Join pari lasillista viiniä viime viikolla ja olen hyvin huolissani altistuksesta. Olenko aiheuttanut haittaa lapselleni?

Vaikka turvallista rajaa ei tunneta, on epätodennäköistä että yksittäinen annos lisäisi sikiöriskiä. Sikiötä ajatellen tärkeintä on, että jättää alkoholin käytön kokonaan, viimeistään silloin kun tietää olevansa raskaana. Turvallisin vaihtoehto on pidättäytyä alkoholin käytöstä kokonaan raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien sekä koko raskauden ajan.
 
 
Mistä tiedän, jos alkoholi on aiheuttanut lapselleni haittaa?

Suomessa kaikille raskaana oleville tarjotaan seulontatasoinen rakenneultraääni tutkimus raskausviikoilla 19–22, jossa katsotaan sikiön rakenteita ja elimiä sekä nähdään mahdollisia epämuodostumia. Myös sikiön kasvunhidastuma voidaan havaita ultraäänessä. Vaikka raskauden aikaiset ultraäänitutkimukset ovat suhteellisen tarkkoja, alkoholiperäisiä keskushermostovaurioita ei ultraäänessä voida todeta.
 
 Jos äiti itse tai hänen lähipiirinsä ovat huolissaan raskauden aikaisesta alkoholinkäytöstä, kannattaa asia ottaa puheeksi neuvolassa tai lääkärissä. Kun hoitava lääkäri tietää raskauden aikaisesta alkoholin käytöstä, voidaan mahdolliset alkoholin aiheuttamat haitat selvittää heti lapsen synnyttyä, eikä oikean avun ja hoidon saaminen viivästy.
 
 
Millainen on lapsen ennuste jos olen raskauden aikana juonut alkoholia?

Raskauden aikaisesta alkoholialtistuksesta huolimatta, lapsella voi olla hyvä ennuste. Juominen kannattaa aina lopettaa huolimatta siitä kuinka pitkälle raskaus on edennyt. Sikiö hyötyy jokaisesta päivästä, jolloin äiti on juomatta. Alkoholioireyhtymälle ei ole parantavaa hoitoa, mutta lapsen varhainen diagnosoiminen sekä oikean avun ja tuen saaminen edesauttavat lapsen pärjäämistä. Vakaasta ja hoivaavasta kasvuympäristöstä, jossa lapselle opetellaan peruselämän taitoja ja sosiaalista kanssakäymistä, johtavat parhaimpiin lopputuloksiin.
 
 
Voiko vastasyntyneellä olla vieroitusoireita, jos on altistunut alkoholille raskauden aikana?

Alkoholin käyttö lähellä synnytystä voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita kuten tärinää, lisääntynyttä lihasjäykkyyttä, levottomuutta ja itkuisuutta. Jos äiti on humalassa synnytyksen aikana, myös vauva on humalassa.
 
Voiko imetyksen aikana juoda alkoholia?

Alkoholin toistuva tai runsas käyttö imetyksen aikana voi vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen. Alkoholipitoisuus äidin verenkierrossa vastaa pitoisuutta maidossa. Kertaluontoisessa ja tilapäisessä käytössä altistus jää vähäiseksi, mutta usein toistuva tai runsas alkoholinkäyttö voi altistaa lapsen haitalliselle määrälle alkoholia. Lapsen keskushermosto kehittyy voimakkaasti ensimmäisten elinvuosien aikana ja turhaa altistamista tulisi välttää.

 

Takaisin Päihteet-sivulle

 

 Lue lisää: