Raskaus ja imetys: Antibiootit

Suurin osa antibiooteista on käyttökelpoisia raskauden ja imetyksen aikana. Vaikka valtaosa antibiooteista erittyy vain pienissä määrin maitoon, äidin antibioottikuuri voi joskus aiheuttaa imeväiselle suolisto-oireita.

 

Penisilliinit (esim. amoksisilliini ja amoksisilliini-klavulaanihappoyhdistelmä sekä fenoksimetyylipenisilliini ja kefalosporiinit kuten mm. kefaleksiini) ovat ensisijaisia antibiootteja ja niitä voi käyttää missä raskauden vaiheessa tahansa sekä imetyksen aikana. Jos ne eivät tule kyseeseen oman allergian tai bakteerin resistenssin takia voi myös useita muita antibiootteja käyttää. 

 

Nitrofurantoiinia ja pivmesillinaamia (jälkimmäinen penisilliinijohdos) voi käyttää virtsatietulehduksen hoitoon raskauden kestosta riippumatta. Molempia lääkkeitä voi käyttää myös imetyksen aikana.

 

Makrolidiryhmän antibiootteja (esim. atsitromysiini ja roksitromysiini) voi selkein aihein käyttää raskauden aikana. Imetyksen aikana, imeväisen ollessa alle 2 viikon ikäinen, tämän ryhmän antibioottien käyttöä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. On epäilty, että vastasyntyneen imeväisen altistuminen rintamaidon kautta erityisesti atsitromysiinille voi lisätä lapsen riskiä sairastua vatsalaukun ulostuloaukon ahtaumaan (pylorusstenoosi). Luotettavaa tutkimusnäyttöä asiasta ei kuitenkaan ole.

 

Metronidatsoli on käyttökelpoinen raskauden aikana. Paikallishoito on ensisijainen vaihtoehto, mutta lääkekuuri suun kauttakin on mahdollinen, jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Sama suositus koskee imetystä. Suun kautta tai suonensisäisesti annosteltu metronidatsoli erittyy rintamaitoon, mutta tätä lääkettä käytetään turvallisesti myös vastasyntyneiden lasten hoidossa. Toisin kuin pakkausselosteessa mainitaan, äidin metronidatsoli -lääkekuuri ei ole aihe tauottaa imetystä. Kerta-annoksen (2g) jälkeen voi pitää 12-24 tunnin tauon imetyksessä lääkealtistuksen minimoimiseksi, vaikka haittoja imeväisee​n ei kerta-annoksenkaan jälkeen ole raportoitu.  

 

Trimetopriimia ja trimetopriimi-sulfa -valmisteiden käyttöä tulisi välttää raskauden suunnitteluvaiheessa ja raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, koska lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa epäedullisesti elimistön folaatti -tasapainoon. Toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana trimetopriimia (ja sulfaa) voi käyttää turvallisesti.  Imetyksenaikaiselle käytölle ei ole estettä.

 

Tetrasykliiniryhmän antibiootteja (esim. doksisykliini, tetrasykliini ja lymesykliini) ei tule käyttää raskauden aikana. Tetrasykliinien sikiöhaitat tulevat kuitenksin esiin vasta, kun käyttöä on raskausviikosta viisitoista eteenpäin. Jos on käyttänyt tetrasykliineja varhaisessa raskauden vaiheessa tietämättä raskaudestaan, ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, sillä mitään haittoja ei tällaisesta altistumisesta ole odottavissa. Koska tetrasykliinit kertyvät voimakkaasti luustoon, käyttö imetyksen aikana kannattaa rajoittaa tilanteisiin, joissa turvallisempia vaihtoehtoja ei ole. Imetyksen aikainen käyttö tulee rajoittaa korkeintaan kahteen viikkoon, doksisykliinin kohdalla mahdollisuuksien mukaan yhteen viikkoon. 


Fluorokinolonien (esim. siprofloksasiini, norfloksasiini) käyttöä ei suositella. Niiden käyttö voi kuitenkin tulla kyseeseen silloin kun muut, tutummat antibiootit eivät toimi. Fluorokinolonit eivät ole aiheuttaneet sikiöhaittoja ihmisellä. Lyhytaikainen lääkekuuri ei ole este imetykselle.

 

Kloramfenikolia sisältäviä silmätippoja voi käyttää silmätulehduksen hoidossa missä raskauden vaiheessa tahansa. Oikeata annostelutekniikkaa noudattaen (painallus silmän sisänurkasta, kyynelkanavan kohdalta 1-2 minuutin ajan tipan annostelun jälkeen) lääkkeiden kulkeutuminen verenkiertoon jää vähäiseksi. Oikeata annosteluohjetta noudattaen äiti voi myös imettää turvallisesti.