Raskaus ja imetys: Allergia ja astma


Raskaus ja allergia  

Siitepölyallergiaa voi hoitaa myös raskauden aikana. Paikallisoireisin riittää usein hoito paikallisesti annosteltavilla valmisteilla (nenäsumutteet, silmätipat), mutta antihistamiinien käyttö myös suun kautta otettavassa tablettimuodossa on mahdollista. Katso alla olevasta listasta, mitä valmisteita voit turvallisesti käyttää, jos oireet vaativat lääkehoitoa!


Paikallisesti annosteltavat valmisteet (lista on vaikuttavan aineen mukaan - voit tarkistaa omasta lääkevalmisteestasi, mitä aineita se sisältää):

Nenäsumutteet/ tipat:

Kortikosteroidit:

 •   Beklometasoni
 •   Budesonidi
 •   Flutikasoni
 •   Mometasoni
 •   Triamsinoloni

Muut allergialääkkeet kuin kortikosteroidit:

 •   Dinatriumkromoglikaatti

  Myös natriumkloridivalmisteet ovat turvallisia kuivasta nenäeritteestä johtuvan nenän tukkoisuuden hoitamiseen.


Silmätipat

 • ​Dinatriumkromoglikaatti​
 ​

Jos sinulla on käytössäsi silmätipat, jotka sisältävät muuta allergialääkettä (atselastiini, emedastiini, ketotifeeni, levokabastiini, lodoksamidi, olopatadiini), tarkista vielä omalta lääkäriltäsi, onko niiden käytön jatkaminen tärkeätä oireittesi hoitamisessa. Oikein annosteltuna niistä imeytyy vain pieni määrä verenkiertoon, mutta kokemusta raskauden aikaisesta käytöstä on rajoitetusti ja osasta ei lainkaan.


Muista myös silmätippojen oikea annostelu: Noudata aina annosteluohjetta. Tippa annostellaan alaluomitaskuun, ja tämän jälkeen paina kevyesti kyynelkanavan kohdalta (silmän sisänurkka) 2 minuutin ajan. Näin lääkkeen imeytyminen silmään tehostuu ja lääkettä valuu vähemmän nieluun.  


Suun kautta otettavat antihistamiinit

Jos allergiaoireet vaativat suun kautta otettavan antihistamiinin käyttöä, sekin on mahdollista. Alla on lueteltu antihistamiineja, joiden raskauden aikaisesta käytöstä on kertynyt runsaasti kokemusta:

 • Loratadiini (myös desloratadiini)
 • Setiritsiini (myös levosetiritsiini)


Hydroksitsiinin käyttö voi joissain tilanteissa tulla kyseeseen, jos väsyttävää ominaisuutta erityisesti toivotaan. Hydroksitsiinin säännöllistä käyttöä pitäisi koittaa välttää lähellä synnytysajankohtaa. Lääkkeen käyttö voi aiheuttaa vastasyntyneelle ohimeneviä lääkeoireita.

Muiden antihistamiinien käytöstä on vähemmän raskauden aikaista kokemusta. Juttele siis tarvittaessa oman lääkärisi kanssa, jos sinulla on käytössä jokin muu valmiste. 


Tärkeää tietää:              

Pseudoefedriiniä sisältäviä valmisteita ei pidä käyttää raskauden aikana. Pseudoefedriini on aine, joka voi aiheuttaa verisuonten supistumista ja vaikuttaa haitallisesti istukan verenkiertoon.

Jos olet raskauden aikana käyttänyt jotain allergian hoitoon tarkoitettua lääkettä, joka ei kuulu tässä mainittujen käyttökelpoisten lääkkeiden joukkoon, sinun ei tarvitse olla huolissaan. Lääke kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vaihtaa tutumpaan valmisteeseen, eli juttele vielä oman lääkärisi kanssa lääkkeen vaihdosta.


Siedätyshoito

Muistathan mainita lääkärillesi, jos suunnittelet raskautta, tai olet jo raskaana. Siedätyshoitoa ei suositella aloitettavaksi raskauden aikana. Siedätyshoidon riskit raskauden aikana liittyvät lähinnä mahdolliseen anafylaktiseen reaktioon.  

Jo aloitettua siedätyshoitoa voi kuitenkin yleensä jatkaa raskauden aikana, jos hoito on edennyt ylläpitovaiheeseen tai lähelle sitä, eikä hoitoon liittyviä haittoja ole esiintynyt. 


EPIPEN

Adrenaliinikynää käytetään vaikean allergisen reaktion (anafylaksian) hoitoon ja altistuksen jälkeiseen anafylaktisen reaktion ehkäisyyn niillä, joilla on riski anafylaktisesta reaktiosta. Käyttöaiheet on hyvä käydä läpi oman lääkärin kanssa. Valmistetta voi käyttää raskauden aikana missä tahansa raskauden vaiheessa, kun aihetta on.Raskaus ja atopia

Kortisonivoiteita voi käyttää ohjeen mukaan. Imeytyminen iholta jää vähäiseksi. Myös muiden atopian hoitoon tarkoitettujen paikallisesti annosteltavien valmisteiden käyttö voi joskus olla aiheellista (esim. takrolimuusia tai pimekrolimuusia sisältävät valmisteet). Näiden oikeasta käytöstä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. On hyvä muistaa, että ihon pintaverenkierto voi lisääntyä raskauden aikana, jolloin myös imeytymistä voi tapahtua enemmän. Myös lääkesiteet ja rikkonainen iho lisäävät imeytymistä. Siksi iholle annosteltavien lääkevalmisteiden kohdalla kannattaa muistaa sääntö: voidetta vain tarvittavalle ihoalueelle ja lyhyin riittävä hoitoaika.


Raskaus ja astma 

Astmalääkityksen sopivuus ja annostelu on hyvä tarkistaa omalta lääkäriltä mielellään jo raskauden suunnitteluvaiheessa, mutta viimeistään raskauden alettua.

Raskauden aikana astma tulee hoitaa hyvin, ja on tärkeätä, että astman hoito on tasapainossa. Käytäntönä on yleensä jatkaa raskautta edeltänyttä astmalääkitystä myös raskauden aikana, jos se on toiminut hyvin ennen raskautta. 


Miksi astman hyvä hoito raskauden aikana on tärkeätä?

Äidin huonossa hoitotasapainossa oleva astma lisää selkeästi riskiä raskausongelmille, erityisesti ennenaikaiselle synnytykselle.


Mitä lääkkeitä voin käyttää?

Sisään hengitettävät astmalääkkeet (glukokortikoidit ja niiden lisänä tarvittaessa avaava lääke) ovat hoidon perusta, ja kaikkia sisään hengitettäviä astmalääkkeitä voi käyttää raskauden aikana. Jotkut valmisteet imeytyvät keuhkoista verenkiertoon enemmän kuin toiset (esim. siklesonidi). Keskustele siis oman lääkärisi kanssa sinulle sopivimmasta valmisteesta. Yleisesti käytössä olevien astmalääkkeiden ei ole todettu lisäävän epämuodostumariskiä.


Astman pahenemisvaiheessa lääkärin määräämä kortisonihoito suun kautta on myös mahdollinen missä tahansa raskauden vaiheessa.Imetys 

Allergian ja atopian hoidossa pätevät samat periaatteet imetyksen aikana kuin raskaudenkin aikana. 

 • Paikallisesti annosteltavia valmisteita voi käyttää (nenäsumutteet, silmätipat).
 • Suun kautta otettavista antihistamiineista loratadiini ja desloratadiini ovat ensisijaisia valintoja imetyksen aikana, erityisesti jos kyseessä on pieni imeväinen ja pidempiaikainen lääkkeen käyttö. Setiritsiinin käyttöä on suositeltu mahdollisuuksien mukaan rajaamaan lyhytaikaiseen tai tilapäiseen käyttöön, joskaan imeväiseen kohdistuvia haittoja ei senkään kohdalla ole kuvattu, ja monet asiantuntijat pitävät sen käyttöä mahdollisena. Hydroksitsiinin pitkäaikaista käyttöä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää. Jos käytölle kuitenkin on selkeä aihe, imeväisen vointia kannattaa seurata (väsymys, uneliaisuus). 
 • ​Kortisonivoiteita ja muita iholle annosteltavia atopian hoitoon käytettäviä valmisteita (takrolimuusi, pimekrolimuusi) voi käyttää lääkärin ohjeen mukaan myös imetyksen aikana.


Voinko imettää, jos käytän astmalääkkeitä?

Astman hoidossa käytettävät lääkkeet eivät ole yleensä ongelma imetyksen kannalta. Poikkeuksen muodostavat nykyään harvoin astman hoidossa käytettävät teofylliiniä tai aminofylliiniä sisältävät suun kautta otettavat valmisteet, joiden käytön aikana imeväisen voinnin seuranta (ärtyneisyys, unihäiriöt) on tärkeää. Erityisesti pienet, alle 3kk ikäiset imeväiset voivat olla alttiita saamaan oireita. 

 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin ma & pe klo 9-13, ti & to klo 9-15 ja ke klo 12-16​

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu)

 


 

 

​ ​

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta