Lisätietoa toiminnasta

Teratologinen tietopalvelu kuuluu aktiivisena jäsenenä Euroopan teratologisten tietopalveluiden verkostoon (European Network of Teratology Information Services, ENTIS).  

Yhteistyö ENTIksen ja myös Pohjois-Amerikan teratologisten tietopalveluiden kanssa mahdollistaa sellaisenkin tutkimustiedon hyödyntämistä, jota ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen asiantuntijaverkosto toimii myös arvokkaana tukena päätöksen teossa silloin, kun tutkimustieto lääkkeen turvallisuudesta on vähäistä tai ristiriitaista. Teratologinen tietopalvelu osallistuu myös aktiivisesti ENTIksen järjestämiin kansainvälisten kokouksiin ja koulutuksiin.

 ​

 

 

Henkilökunta

Henkilökuntaan kuuluvat kokopäivätoiminen erikoislääkäri, farmaseutti ja kätilö.

 

 

Toiminta

Teratologinen tietopalvelu on HYKS Akuutin alla toimiva valtakunnallinen puhelinpalvelu, joka vastaa raskauden ja imetyksen aikaista altistusta koskeviin kyselyihin arkisin klo 9 - 12 välisenä aikana. Terveydenhuollon ammattilaisille vastataan myös sähköpostitse tuleviin kyselyihin. Tietopalvelu toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille. Puheluihin vastaavat ensisijaisesti erikoiskoulutetut kätilö ja farmaseutti. Neuvonta perustuu uusimpaan julkaistuun tutkimustietoon ja tiedon arvioon.

 

Neuvonnan ohella Teratologinen tietopalvelu kerää tietoa lääkkeiden turvallisuudesta raskauden aikana. Vapaaehtoisen seurannan avulla keräämme seurantatietoja raskauksista, joissa äiti soittaa meille ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, ja myös jos kyseessä on uusi lääke, jonka turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmennettu (katso seurantatutkimus).  Tämän tiedon kerääminen auttaa lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa seuraavien raskauksien aikana. Luotettavaa tietoa lääkkeiden turvallisuudesta on muilla tavoin vaikea saada, koska raskaana olevia ei voi eettisistä syistä ottaa mukaan tavanomaisiin, lääkkeiden turvallisuutta koskeviin tutkimuksiin.  


 Kts. myös TERATOLOGINEN_TIETOPALVELU_Asiakasrekisteriseloste.docx Asiakasrekisteriseloste ja TERATOLOGINEN_TIETOPALVELU_Tutkimusrekisteriseloste.docxTutkimusrekisteriseloste


Tilastotietoa toiminnasta​

Teratologinen tietopalvelu vastaanottaa noin 6 000 kyselyä vuodessa. Valtaosa kyselyistä koskee raskaudenaikaista lääkitystä.


 

Historiaa

Teratologinen tietopalvelu aloitti toimintansa vuonna 1994 Väestöliiton Perinnöllisyysklinikassa, siirtyi 1.1.2004 HUSLAB Myrkytystietokeskuksen alaisuuteen ja 1.1.2015 HYKS Akuuttiin. Rahoitus on kuntapohjainen.

 

Teratologinen tietopalvelu sijaitsee Myrkytystietokeskuksen yhteydessä Helsingissä Meilahdessa.​