Raskaus ja haitalliset lääkkeet

Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja kulkeutuvat sikiöön. Silti vain harvan lääkkeen tiedetään olevan selkeästi haitallinen sikiön kehitykselle.

Sikiövaurioita aiheuttavia lääkkeitä kutsutaan teratogeeneiksi. Sikiöhaitat voivat tulle esille esimerkiksi epämuodostumina, keskenmenoriskin lisääntymisenä, sikiökuolemana tai kasvun hidastumana. Lääkkeen lisäksi riskiin vaikuttavat nautitun lääkkeen määrä ja raskauden vaihe altistuksen tapahtuessa sekä mahdolliset perinnölliset tekijät.

Äidin hyvinvointi on edellytys myös sikiön hyvinvoinnille, joten äidille välttämätöntä lääkitystä ei saa jättää pois raskauden takia. Lääkitys tulisi suunnitella jo ennen raskautta siten, että se olisi käytössä olevista vaihtoehdoista turvallisin myös sikiön kannalta.