Raskaus ja haitalliset lääkkeet

Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja kulkeutuvat sikiöön. Silti vain harvan lääkkeen tiedetään olevan selkeästi haitallinen sikiön kehitykselle.

Mitä tarkoitetaan sanalla teratogeeni?

Teratogeenilla tarkoitetaan ulkoista tekijää (esim. vihurirokkovirus, jotkut kemialliset yhdisteet, jotkut lääkeaineet), joka voi aiheuttaa sikiövaurion. Sikiövaurio voi ilmetä esimerkiksi epämuodostumana, sikiökuolemana tai jonkin elimen toiminnan häiriintymisenä. Myös muut haitalliset vaikutukset (keskenmenoriskin kohoaminen, ennenaikaisuus, hidastunut sikiön kasvu) ovat mahdollisia.

Kuinka vaarallisia teratogeeniset lääkkeet ovat?

Vaaran suuruuteen vaikuttavat haitallisen lääkkeen lisäksi lääkeannos ja raskauden vaihe, jossa lääkkeelle on altistuttu. Myös perinnölliset tekijät voivat vaikuttaa riskiin.

  • Sikiön elimistö erilaistuu alkuraskauden aikana, ja elimet ovat muodostuneet 10. raskausviikon loppuun mennessä. Tämä on siis ajankohta, jolloin epämuodostumia voi ilmaantua.
  • 11. raskausviikolta lähtien sikiön elimistö kypsyy toiminnallisesti, mutta varsinaisia epämuodostumia ei tämän jälkeen enää synny. Toiminnalliset haitat (esim. mahdollinen vaikutus myöhempään oppimiskykyyn, kehitysviive) ovat kuitenkin mahdollisia.
  •  Pahimmat tunnetut teratogeenit aiheuttavat pahimmillaan n. 25 % riskin (25 lasta sadasta altistuneesta; esim. synteettiset A-vitamiinijohdokset, kuten aknelääke isotretinoiini) -50 % riskin (50 lasta sadasta altistuneesta; talidomidi) vaikeasta sikiön epämuodostumasta.
  • Myös epilepsialääke valproaatti on teratogeeni, joka lisää huomattavasti epämuodostuman riskiä. Valproaatti lisää myös kehitysviiveen riskiä​.
  •  Perinnöllisten tekijöiden vaikutusta siihen, miksi vain osa sikiöistä vaurioituu, tunnetaan huonosti.

Muistathan keskustella lääkärisi kanssa lääkityksesi turvallisuudesta jo raskauden suunnitteluvaiheessa!